Grader i Schutzstaffel

Wikimedia-listeartikkel


Gradbetegnelsene i Schutzstaffel, paramilitære eliteavdelinger som inngikk i militær- og ordensvesenet i det tredje rike (det nasjonalsosialistiske Tyskland) 1925–1945, avvek fra vanlige militære grader i landet fordi Schutzstaffel (forkortet SS) var en organisasjon tilknyttet nazistpartiet NSDAP og ikke en del av Wehrmacht (den tyske hæren).

Opprinnelig hadde SS samme grader som Sturmabteilung (SA), men det oppsto over tid avvik. SS' gradssystem kan settes opp i tre utviklingsstadier, som gjengitt i tabellene nedenfor. For generalstabsoffiserer var det forskjell mellom Allgemeine-SS og Waffen-SS; sistnevnte brukte nesten samme system som i Wehrmacht på dette nivået.

Det er vanlig praksis at SS-gradene skrives med innledende «SS-», for å skille dem fra gradene i SA.

Grader mellom 1934 og 1945Rediger

GeneralstabsoffisersgraderRediger

Grad Oversettelse Grad i Waffen-SS Tilsvarende grad i Wehrmacht
Reichsführer-SS Riksfører Ingen Generalfeldmarschall
SS-Oberstgruppenführer Oberst-gruppefører SS-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS Generaloberst
SS-Obergruppenführer Overgruppefører SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS General
SS-Gruppenführer Gruppefører SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Generalleutnant
SS-Brigadeführer Brigadefører SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Generalmajor

OffisersgraderRediger

Grad Oversettelse Tilsvarende grad i Wehrmacht
SS-Oberführer Over-fører Ingen
SS-Standartenführer Regimentsfører Oberst
SS-Obersturmbannführer Overstormenhetsfører Oberstleutnant
SS-Sturmbannführer Stormenhetsfører Major
SS-Hauptsturmführer Hovedstormfører Hauptmann
SS-Obersturmführer Overstormfører Oberleutnant
SS-Untersturmführer Understormfører Leutnant

UnderoffisersgraderRediger

Grad Oversettelse Tilsvarende grad i Wehrmacht
SS-Sturmscharführer Stormtroppfører Stabsfeldwebel
SS-Hauptscharführer Hovedtroppfører Oberfeldwebel
SS-Oberscharführer Overtroppfører Feldwebel
SS-Scharführer Troppfører Unterfeldwebel
SS-Unterscharführer Undertroppfører Unteroffizier

Lavere graderRediger

Grad Oversettelse Tilsvarende grad i Wehrmacht
SS-Rottenführer Lagfører Obergefreiter
SS-Sturmmann Stormsoldat Gefreiter
SS-Oberschütze/SS-Obermann Over-menig / oversoldat Oberschütze
SS-Schütze / SS-Mann Menig / soldat Schütze
SS-Anwärter Rekrutt Ingen
SS-Bewerber Kandidat Ingen

Grader mellom 1932 og 1934Rediger

Grad Oversettelse Tilsvarende grad i Wehrmacht
SS-Obergruppenführer Overgruppefører General
SS-Gruppenführer Gruppefører Generalleutnant
SS-Brigadeführer Brigadefører Generalmajor
SS-Oberführer Over-fører Oberst
SS-Standartenführer Regimentsfører Oberst
SS-Obersturmbannführer Overstormenhetsfører Oberstleutnant
SS-Sturmbannführer Stormenhetsfører Major
SS-Sturmhauptführer Hovedstormfører Hauptmann
SS-Obersturmführer Overstormfører Oberleutnant
SS-Sturmführer Understormfører Leutnant
SS-Haupttruppführer Hovedtroppfører
SS-Obertruppführer Overtroppfører
SS-Truppführer Troppfører
SS-Oberscharführer Overlagfører
SS-Scharführer Lagfører
SS-Rottenführer Lagfører
SS-Sturmmann Stormsoldat
SS-Mann Soldat Schütze
SS-Anwärter Rekrutt Ingen

Grader mellom 1930 og 1932Rediger

Grad Oversettelse Tilsvarende grad i Wehrmacht
SS-Gruppenführer Gruppefører General
SS-Oberführer Over-fører Brigadier
SS-Standartenführer Regimentsfører Oberst
SS-Sturmbannführer Stormenhetsfører Major
SS-Sturmhauptführer Hovedstormfører Hauptmann
SS-Sturmführer Understormfører Leutnant
SS-Haupttruppführer Hovedtroppfører Oberfeldwebel
SS-Truppführer Troppfører Feldwebel
SS-Scharführer Lagfører Gefreiter
SS-Mann Soldat Schütze

Tidligere graderRediger

De tidligste SS-gradene hadde ikke egne insignier. Fra 1929 til 1930 hadde man et system med hvite striper på armbindet, med tre striper for høyeste grad og ingen for laveste.

Gradene frem til 1930 var:

Generaler i Waffen-SSRediger

Generaler i Waffen-SS ble gjerne tiltalt både ved sin SS-grad og tilsvarende grad i Wehrmacht, fulgt av «Waffen-SS» or å skille dem fra generaler i andre deler av det tyske militærvesenet. En vanlig tituleringen ville være Obergruppenführer und General der Waffen-SS.

I 1944 fikk alle generalstabsoffiserer i SS tildelt tilsvarende grad i Waffen-SS. Dette ble gjort slik at de dersom de ble tatt til fange kunne oppgi en militær grad i stedet for en grad som var knyttet til ordensvesenet. Den fulle tituleringen kunne dermed bli lang, som f.eks. Ernst Kaltenbrunner som sto i rullene som Obergruppenführer und General der Polizei und Waffen-SS

PolitigraderRediger

I 1936 ble det ordinære politiet innlemmet i SS, under navnet Ordnungspolizei (Orpo). Et eget gradssystem og egne insignier ble like fullt brukt i politiet. Mange av offiserene hadde grad både i Allgemeine-SS og politiet, og kunne derfor bli titulert f.eks. som Obergruppenführer und General der Polizei.

 
1 = Unterwachtmeister der Schutzpolizei 2 = Rottwachtmeister der Schutzpolizei 3 = Wachtmeister der Schutzpolizei 4 = Oberwachtmeister der Schutzpolizei 5 = Revier-Oberwachtmeister der Schutzpolizei 6 = Hauptwachtmeister der Schutzpolizei 7 = Meister der Schutzpolizei
 
8 = Leutnant der Schutzpolizei 9 = Oberarzt der Polizei 10 = Stabsarzt der Polizei 11 = Regierungsrat 12 = Oberfeldarzt der Polizei 13 = Oberst der Gendarmerie


Merknader til systemetRediger

  • SS-Stabsscharführer var en embetstittel og grad, som ble gitt til underoffiseren med lengst ansiennitet i hvert kompani. De bar et spesielt merke på høyre skulder i tillegg til vanlige insignier.
  • En SS-Staffelführer ble ofte omtalt bare som en SS-Führer.
  • Graden SS-Sturmscharführer ble kun brukt i Waffen-SS.
  • Graden SS-Oberstgruppenführer ble innført i 1942 for å gi SS-generaler med høy ansiennitet tilsvarende grad som Wehrmachts generaloberster. Bare fire personer ble tildelt denne graden.
  • Offiserer fra SS-Standartenführer og oppover bar insignier på begge jakkeslag. Alle andre bar insignier på venstre jakkeslag og et enhetsmerke på det høyre. Enkelte enheter, og da spesielt verdt å merke seg enhetene underlagt RSHA – som SD, Gestapo og Kriminalpolizei – brukte ikke spesielle enhetsmerker og derfor bare hadde et tomt felt på høyre jakkeslag.

Eksterne lenkerRediger