SS-Totenkopf-Verbände

SS-Totenkopf-Verbände (forkortet SS-TV, «dødninghodeavdelinger») var enheter i Schutzstaffel (SS) som sto for vaktholdet i konsentrasjonsleirene. De første styrkene i Waffen-SS, Totenkopf Division, ble hentet fra Totenkopfverbände.

En Scharführer fra SS-TV i KZ Mauthausen. Mens alle medlemmer i Schutzstaffel (SS) bar det tradisjonsrike og beryktede hodeskallesymbolet (Totenkopf) som luemerke, bar Totenkopf-enhetene det også på uniformskragen. niformsjakken har avdelingens hodeskallemerke Totenkopf.

SS-TV ble opprettet av SS-Standartenführer Theodor Eicke. Den første enheten ble opprettet i konsentrasjonsleiren Dachau. Etter de lange knivers natt i 1934 ble Eicke, som hadde spilt en viktig rolle i utrenskningen i Sturmabteilung, utnevnt til Inspekteur der Konzentrationslager und Führer der SS Wachtverbände, inspektør for konsentrasjonsleirene og fører for vaktenhetene. Navnet Totenkopfverbände ble formelt innført av Heinrich Himmler den 29. mars 1936.

Enhetene bevarte sitt navn gjennom hele andre verdenskrig, men oppgavene ble etter hvert mer og mer av militær art.

Detalj av militær høylue båret av medlemmer i det tyske, nasjonalsosialistiske Schutzstaffel (SS). Luene var dekorert med Totenkopf, tradisjonsrikt og beryktet dødningehode-merke