SS-Oberst-Gruppenführer

(Omdirigert fra SS-Oberstgruppenführer)

SS-Oberstgruppenführer var den høyeste graden i Schutzstaffel (SS) med unntak av den helt spesielle graden Reichsführer-SS. Graden tilsvarte en generaloberst i Wehrmacht.

Den ble opprettet i 1942, og i de tre årene som fulgte før det tredje rikes undergang var det bare fire personer som fikk den tildelt:

De som hadde graden fikk også tilsvarende grad i politiet eller Waffen-SS, med unntak av Schwarz som fikk graden som Ehrenführer, det vil si en æresgrad og ikke en reell kommandograd.

Heinrich Himmler tilbød i 1944 graden til Albert Speer, som senere fortalte at han avslo på grunn av sin avsmak for SS. Hermann Göring fikk samme tilbud, men også han avslo, i dette tilfellet på grunn av avsmak for Himmler.