SA-Stabschef

SA-Stabschef («stabssjef i SA») var den nest høyeste paramilitære grad i det tyske nazistpartiets Sturmabteilung (SA) fra 1931 til 1945. Ettersom Adolf Hitler i 1930 utnevnte seg selv til Oberste SA-Führer, var ikke organisasjonens øverstkommanderende lenger i stand til å styre SA fra dag til dag. Rangen Stabschef ble derfor innført, og den som hadde den var den faktiske leder av SA.

Til venstre Oberste SA-Führer Adolf Hitler og til høyre SA-Stabschef og fungerende leder av SA Ernst Röhm (myrdet 1934), partidagene i Nürnberg 1933.

Kun tre personer hadde graden Stabschef:

Graden ble regnet som likeverdig med generalfeltmarskalk i Wehrmacht.

InsignierRediger

De tidligste insignier for graden bestod av et eikeløv på jakkeslaget. Ernst Röhm bar dette i begynnelsen av sin tid som Stabschef. Etter hvert økte hans autoritet, og dette gjenspeiles i at han fra midten av 1931 begynte å bære to eikeløv, og senere tre.

Fra 1933 bestod insigniene av to korslagte lanser omkranset av en halvsirkel av eikeløv. I 1934 ble de endret igjen, til et trebladet eikeløv med en krans av eikeløv rundt, tilsvarende insigniene til Reichsführer-SS.


Lavere grad:
 SA-Obergruppenführer 
Grad i Sturmabteilung
SA-Stabschef
Høyere grad:
 Oberste SA-Führer