NS Faggruppeorganisasjon

Nasjonal Samlings Faggruppeorganisasjon (NSFO) var en arbeiderorganisasjon og særorganisasjon innen Nasjonal Samling, stiftet ved partiforordning 12. oktober 1940.

NSFO.png

NSFO sin oppgave var å spre det nasjonalsosialistiske budskap blant norske arbeidere, og overta Landsorganisasjonen (LO) nedenifra. Den laveste enheten i organisasjonen var den enkelte bedrift eller virksomhet. Arbeidet med verving foregikk igjennom tillitsmannsapparatet i bedriftene. Da Nasjonal Samling overtok styringen av LO i september 1941 ble arbeidet innad i NSFO nedprioritert og det var relativt liten aktivitet.

LandsledereRediger

 
Tillitsmenn fra hele landet samlet til et kurs arrangert av Nasjonal Samling Faggruppeorganisasjon (NSFO) i Oslo sommeren 1941. Under møtet talte konstituert statsråd Gulbrand Lunde blant annet om «arbeidernes stilling i den nye stat», «arbeidsløshetsproblemet» og «faggruppenes oppgaver».

LitteraturRediger

  • Pryser, Tore: Arbeiderbevegelsen og Nasjonal samling, om venstrestrømninger i Quislings parti, 1991 ISBN 8210033468
  • Melsom, Odd: Nasjonal samling og fagorganisasjonen, 1977 ISBN 8290181019
  • Skar, Alfred: Fagorganisasjonen under okkupasjonen, 1949