Vidkun Quislings andre regjering

regjering

Vidkun Quislings andre regjering ble utnevnt etter StatsaktenAkershus festning i Oslo 1. februar 1942, da Norge under andre verdenskrig var okkupert av det nazistiske Tyskland. Regjeringen var i stor grad en videreføring av Josef Terbovens kommissariske statsråder. Vidkun Quislings regjering satt inntil frigjøringen 8. mai 1945. I landssvikoppgjøret ble fire av ministrene dømt til døden for landsforræderi (blant dem Quisling) mens resten stort sett ble idømt lange fengselsstraffer.

Foto fra mottagelsen på Stortinget under Statsakten 1. februar 1942 da Josef Terboven, leder for Reichskommissariat Norwegen, utnevner Vidkun Quisling, leder i Nasjonal Samling (NS), til ministerpresident (statsminister) og innsetter «den nasjonale regjering». I virkeligheten mente Terboven at Quisling var ubrukelig, og rikskommissæren beholdt stillingen som diktator i landet fram til frigjøringen. Fra venstre sees Wilhelm Redieß, politigeneral og SS-sjef i Norge, Terboven, Quisling, Rudolf Schiedermair og Paul Wegener, leder for NSDAP Einsatzstab Norwegen som styrte samarbeidet med NS.
Quisling og hans regjering.
Første rekke fra venstre: Vidkun Quisling, ministrene Hagelin, Irgens, Skancke, Hustad.
Bakre rekke fra venstre: ministrene Riisnæs, Lie, Stang, Lippestad, Blehr.

Regjeringssammensetning

rediger
Navn Parti Periode
Ministerpresident   Vidkun Quisling NS 1942–1945
Statsråd i Navn Parti Periode
Finansdepartementet   Frederik Prytz NS 1942–1945
Finansdepartementet   Per von Hirsch NS 1945
Innenriksdepartementet   Albert Viljam Hagelin NS 1942–1944
Innenriksdepartementet   Arnvid Vasbotten NS 1944–1945
Sjøfartsdepartementet   Kjeld Stub Irgens NS 1942–1945
Landbruksdepartementet   Thorstein Fretheim NS 1942–1945
Landbruksdepartementet   Trygve Dehli Laurantzon NS 1945
Arbeidsdepartementet   Tormod Hustad NS 1942–1944
Arbeidsdepartementet   Hans Skarphagen NS 1944–1945
Kirke- og undervisningsdepartementet   Ragnar Skancke NS 1942–1945
Justisdepartementet   Sverre Riisnæs NS 1942–1945
Politidepartementet   Jonas Lie NS 1942–1945
Kulturdepartementet   Gulbrand Lunde NS 1942
Kulturdepartementet   Rolf Jørgen Fuglesang NS 1942–1945
Arbeids- og sosialdepartementet   Johan Andreas Lippestad NS 1942–1945
Departementet for arbeidstjeneste og idrett   Axel Stang NS 1942–1945
Forsyningsdepartementet   Eivind Blehr NS 1942–1945
  Alf Larsen Whist NS 1943–1945

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger
Forgjenger:
 Josef Terbovens kommissariske statsråder 
Okkupasjonsstyre under andre verdenskrig
Etterfølger:
 Andre verdenskrig sluttet 


Autoritetsdata