Provisorisk anordning

Provisorisk anordning, provisorisk ordning eller provisorium (fra latin provisio = Omsorg) er en midlertidig ordning som er ment som en nødløsning inntil en permanent ordning kan tre i kraft.

I daglig tale brukt for eksempel om en endring til et midlertidig møtelokale, en midlertidig tetting av en vannlekkasje, «jukse-sikring» av elektrisk anlegg o.l.

I lovverk og politikkRediger

«Provisorisk anordning» er en midlertidig regel med lovs kraft vedtatt av regjeringen (Kongen i statsråd). Hjemmelen til å gi provisoriske anordninger er gitt i Grunnloven § 17. Denne tillater provisoriske anordninger på områder som angår «Handel, Told, Næringsveie og Politi».

  • «§ 17. Kongen kan gi og oppheve anordninger som angår handel, toll, næringsveier og offentlig forvaltning og regulering; dog må de ikke stride mot konstitusjonen og de lover som Stortinget har gitt i samsvar med de etterfølgende §§ 76, 77, 78 og 79. De gjelder provisorisk til neste Storting.».

En provisorisk anordning kan ikke ha lenger varighet enn til neste ordentlige storting blir oppløst. Stortinget kan imidlertid forkaste en anordning så fort det trer sammen.

Historisk anvendelseRediger

Første og andre verdenskrigRediger

Både under 1. og 2. verdenskrig ble det gitt en rekke provisoriske anordninger. Under tyskernes okkupasjon vedtok regjeringen i London mange bestemmelser utover det som er hjemlet i Grunnloven § 17.[1] Disse anordningene er samlet i et hemmelig arkiv[trenger referanse] i Justisdepartementet og det har derfor vært usikkert[trenger referanse] hva som er bestemt av London-regjeringen og hva som i realiteten er forordninger gitt av den allierte besettelsesmakten.[klargjør] Et eksempel på en provisorisk forordning som etter sin ordlyd er lovstridig[trenger referanse] er provisorisk forordning[klargjør] av 17. august 1945 om tillegg til statsborgerlovgivningen gitt av regjeringen Gerhardsen.

Nyere tidRediger

I nyere tid gis provisoriske anordninger vanligvis for å avverge arbeidslivskonflikter med store samfunnsmessige konsekvenser (tvungen lønnsnemnd). Et eksempel på annen anvendelse var da regjeringen Jagland 18. juli 1997 i forbindelse med konflikter i MC-miljøene, den såkalte MC-krigen, vedtok oppholdsforbud på visse steder for å verne om liv og eiendom.

RefereanserRediger