Liste over Færøyenes fugler

Wikimedia-listeartikkel

Denne listen over Færøyenes fugler inkluderer 318 arter. Inkludert er 4 introdusert art.

Rekkefølge er etter Clements-lista versjon v2015 [1]

De norske navn følger Norske navn på verdens fugler.[2]

Status på lista:

 • FA - Fremmed art. En art som forekommer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Arten har blitt frakta dit av mennesker.
 • S - På Færøyene: sjeldenhet eller tilfeldig.
 • X - Lokalt utryddet
 • EX - Utryddet etter IUCNs rødliste
 • NT - Nær truet etter IUCNs rødliste
 • VU - Sårbar etter IUCNs rødliste
 • EN - Sterkt truet etter IUCNs rødliste
 • CR - Kritisk truet etter IUCNs rødliste


Innholdsfortegnelse

Non-passerines: Ender, gjess og svanerFasanfuglerLommerLappedykkereAlbatrossfamilienEgentlige stormfuglerStormsvalefamilienSulerSkarverHegrefamilienIbiser og skjestorkerFiskeørnHaukefamilienRiksefuglerTranerAvosettfamilienTjeldfamilienLofamilienSnipefuglerJoerAlkefuglerMåsefuglerTernerSandhønsDuerGjøkfamilienEgentlige uglerNattravnerSeilerfamilienHærfuglBietereRåkerHakkespetterFalkefamilien

Passerines: VarslerePirolfamilienKråkefuglerLerkefamilienSvalerTrekrypereGjerdesmettfamilienFossekallerFuglekongerPhylloscopidaeAcrocephalidaeLocustellidaeSangerfamilienFluesnapperfamilienTrosterStærfamilienJernspurverErlefamilienSidensvanserCalcariidaeParulaerBuskspurverKardinalerFinkefamilienSpurvefamilien

Referanser        Eksterne lenker

Ender, gjess og svanerRediger

Orden: Anseriformes. Familie: Anatidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sædgås Anser fabalis S
  Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
  Tundragås Anser albifrons
  Grågås Anser anser
  Snøgås Chen caerulescens S
  Ringgås Branta bernicla
  Hvitkinngås Branta leucopsis
  Kanadagås Branta canadensis FA
  Knoppsvane Cygnus olor FA
  Sangsvane Cygnus cygnus
  Gravand Tadorna tadorna S
  Brudeand Aix sponsa S
  Snadderand Anas strepera S
  Brunnakke Anas penelope
  Amerikablesand Anas americana S
  Rødfotand Anas rubripes S
  Stokkand Anas platyrhynchos
  Blåvingeand Anas discors S
  Skjeand Anas clypeata S
  Stjertand Anas acuta
  Knekkand Anas querquedula S
  Krikkand Anas crecca
  Taffeland Aythya ferina S
  Ringand Aythya collaris S
  Hvitøyeand Aythya nyroca S, NT
  Toppand Aythya fuligula
  Bergand Aythya marila S
  Purpurhodeand Aythya affinis S
  Stellerand Polysticta stelleri S, VU
  Praktærfugl Somateria spectabilis S
  Ærfugl Somateria mollissima
  Harlekinand Histrionicus histrionicus S
  Brilleand Melanitta perspicillata S
  Sjøorre Melanitta fusca S
  Svartand Melanitta nigra
  Havelle Clangula hyemalis VU
  Kvinand Bucephala clangula
  Islandsand Bucephala islandica S
  Lappfiskand Mergellus albellus S
  Laksand Mergus merganser S
  Siland Mergus serrator

FasanfuglerRediger

Orden: Galliformes. Familie: Phasianidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Vaktel Coturnix coturnix S
  Orrfugl Tetrao tetrix
  Lirype Lagopus lagopus FA
  Fjellrype Lagopus muta FA

LommerRediger

Orden: Gaviiformes. Familie: Gaviidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Smålom Gavia stellata
  Storlom Gavia arctica S
  Islom Gavia immer
  Gulnebblom Gavia adamsii S, NT

LappedykkereRediger

Orden: Podicipediformes. Familie: Podicipedidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Dvergdykker Tachybaptus ruficollis S
  Horndykker Podiceps auritus
  Gråstrupedykker Podiceps grisegena S
  Toppdykker Podiceps cristatus S

AlbatrossfamilienRediger

Orden: Procellariiformes. Familie: Diomedeidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Svartbrynalbatross Thalassarche melanophris S

Egentlige stormfuglerRediger

Orden: Procellariiformes. Familie: Procellariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status   Havhest Fulmarus glacialis
  Kappverdepetrell Pterodroma feae S
  Gulnebblire Calonectris diomedea S
  Storlire Ardenna gravis
  Grålire Ardenna grisea S, NT
  Havlire Puffinus puffinus

StormsvalefamilienRediger

Orden: Procellariiformes. Familie: Hydrobatidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Havsvale Hydrobates pelagicus
  Stormsvale Oceanodroma leucorhoa

SulerRediger

Orden: Suliformes. Familie: Sulidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Havsule Morus bassanus

SkarverRediger

Orden: Suliformes. Familie: Phalacrocoracidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Storskarv Phalacrocorax carbo
  Toppskarv Phalacrocorax aristotelis

HegrefamilienRediger

Orden: Pelecaniformes. Familie: Ardeidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Amerikarørdrum Botaurus lentiginosus S
  Rørdrum Botaurus stellaris S
  Dvergrørdrum Ixobrychus minutus S
  Gråhegre Ardea cinerea
  Purpurhegre Ardea purpurea S
  Egretthegre Ardea alba S
  Silkehegre Egretta garzetta S
  Kuhegre Bubulcus ibis S
  Natthegre Nycticorax nycticorax S

Ibiser og skjestorkerRediger

Orden: Pelecaniformes. Familie: Threskiornithidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Bronseibis Plegadis falcinellus S
  Skjestork Platalea leucorodia S

FiskeørnRediger

Orden: Accipitriformes. Familie: Pandionidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Fiskeørn Pandion haliaetus

HaukefamilienRediger

Orden: Accipitriformes. Familie: Accipitridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Vepsevåk Pernis apivorus S
  Sivhauk Circus aeruginosus S
  Myrhauk Circus cyaneus S
  Spurvehauk Accipiter nisus S
  Svartglente Milvus migrans
  Havørn Haliaeetus albicilla S
  Fjellvåk Buteo lagopus S
  Musvåk Buteo buteo S

RiksefuglerRediger

Orden: Gruiformes. Familie: Rallidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Åkerrikse Crex crex S
  Vannrikse Rallus aquaticus
  Dvergrikse Porzana pusilla S
  Myrrikse Porzana porzana S
  Sivhøne Gallinula chloropus
  Sothøne Fulica atra
  Amerikasothøne Fulica americana S

TranerRediger

Orden: Gruiformes. Familie: Gruidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Jomfrutrane Anthropoides virgo
  Kanadatrane Grus canadensis S
  Trane Grus grus S

AvosettfamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Recurvirostridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Avosett Recurvirostra avosetta S

TjeldfamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Haematopodidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tjeld Haematopus ostralegus

LofamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Charadriidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tundralo Pluvialis squatarola S
  Heilo Pluvialis apricaria
  Vipe Vanellus vanellus
  Sandlo Charadrius hiaticula
  Tobeltelo Charadrius vociferus S
  Boltit Charadrius morinellus S

SnipefuglerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Scolopacidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Strandsnipe Actitis hypoleucos S
  Skogsnipe Tringa ochropus S
  Gluttsnipe Tringa nebularia S
  Grønnstilk Tringa glareola S
  Rødstilk Tringa totanus
  Småspove Numenius phaeopus
  Storspove Numenius arquata NT
  Svarthalespove Limosa limosa NT
  Lappspove Limosa lapponica
  Steinvender Arenaria interpres
  Polarsnipe Calidris canutus
  Brushane Philomachus pugnax
  Fjellmyrløper Limicola falcinellus S
  Tundrasnipe Calidris ferruginea S
  Sandløper Calidris alba
  Myrsnipe Calidris alpina
  Fjæreplytt Calidris maritima
  Gulbrystsnipe Calidris bairdii S
  Dvergsnipe Calidris minuta S
  Bonapartesnipe Calidris fuscicollis S
  Rustsnipe Calidris subruficollis S, NT
  Alaskasnipe Calidris melanotos S
  Sandsnipe Calidris pusilla S, NT
  Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
  Indianerbekkasin Gallinago delicata S
  Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
  Rugde Scolopax rusticola
  Svømmesnipe Phalaropus lobatus
  Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius

JoerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Stercorariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Storjo Stercorarius skua
  Sørjo Stercorarius maccormicki S
  Polarjo Stercorarius pomarinus
  Tyvjo Stercorarius parasiticus
  Fjelljo Stercorarius longicaudus

AlkefuglerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Alcidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Alkekonge Alle alle
  Lomvi Uria aalge
  Polarlomvi Uria lomvia
  Alke Alca torda
  Geirfugl Pinguinus impennis X
  Teist Cepphus grylle
  Lunde Fratercula arctica

MåsefuglerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Laridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Krykkje Rissa tridactyla
  Ismåke Pagophila eburnea S, NT
  Sabinemåke Xema sabini S
  Kanadahettemåke Chroicocephalus philadelphia S
  Hettemåke Chroicocephalus ridibundus
  Dvergmåke Hydrocoloeus minutus S
  Rosenmåke Rhodostethia rosea S
  Franklinmåke Leucophaeus pipixcan S
  Fiskemåke Larus canus
  Ringnebbmåke Larus delawarensis S
  Gråmåke Larus argentatus
  Eskimomåke Larus thayeri S
  Grønlandsmåke Larus glaucoides S
  Sildemåke Larus fuscus
  Polarmåke Larus hyperboreus
  Svartbak Larus marinus

TernerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Sternidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Dvergterne Sternula albifrons S
  Rovterne Hydroprogne caspia S
  Svartterne Chlidonias niger S
  Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus S
  Makrellterne Sterna hirundo S
  Rødnebbterne Sterna paradisae
  Splitterne Thalasseus sandvicensis S

SandhønsRediger

Orden: Pteroclidiformes. Familie: Pteroclididae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Steppehøne Syrrhaptes paradoxus S

DuerRediger

Orden: Columbiformes. Familie: Columbidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Klippedue Columba livia
  Skogdue Columba oenas S
  Ringdue Columba palumbus
  Turteldue Streptopelia turtur
  Mongolturteldue Streptopelia orientalis S
  Tyrkerdue Streptopelia decaocto S

GjøkfamilienRediger

Orden: Cuculiformes. Familie: Cuculidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gjøk Cuculus canorus S

Egentlige uglerRediger

Orden: Strigiformes. Familie: Strigidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Dverghornugle Otus scops S
  Snøugle Bubo scandiacus S
  Haukugle Surnia ulula S
  Hornugle Asio otus S
  Jordugle Asio flammeus

NattravnerRediger

Orden: Caprimulgiformes. Familie: Caprimulgidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Nordnatthauk Chordeiles minor S
  Nattravn Caprimulgus europaeus S

SeilerfamilienRediger

Orden: Apodiformes. Familie: Apodidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Pigghaleseiler Hirundapus caudacutus S
  Alpeseiler Apus melba S
  Tårnseiler Apus apus

HærfuglRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Upupidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Hærfugl Upupa epops S

BietereRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Meropidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Bieter Merops apiaster S

RåkerRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Coraciidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Blåråke Coracias garrulus S, NT

HakkespetterRediger

Orden: Piciformes. Familie: Picidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Vendehals Jynx torquilla
  Flaggspett Dendrocopos major

FalkefamilienRediger

Orden: Falconiformes. Familie: Falconidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tårnfalk Falco tinnunculus
  Amurfalk Falco amurensis S
  Dvergfalk Falco columbarius
Lerkefalk Falco subbuteo S
  Jaktfalk Falco rusticolus
  Vandrefalk Falco peregrinus S

VarslereRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Laniidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tornskate Lanius collurio S
  Varsler Lanius excubitor S
  Rosenvarsler Lanius minor S

PirolfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Oriolidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Pirol Oriolus oriolus

KråkefuglerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Corvidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Skjære Pica pica S
  Kaie Corvus monedula
  Kornkråke Corvus frugilegus
  Svartkråke Corvus corone
  Kråke Corvus cornix
  Ravn Corvus corax

LerkefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Alaudidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Kalanderlerke Melanocorypha calandra S
  Sanglerke Alauda arvensis
  Trelerke Lullula arborea S
  Fjellerke Eremophila alpestris S

SvalerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Hirundinidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sandsvale Riparia riparia S
  Låvesvale Hirundo rustica
  Amursvale Cecropis daurica S
  Taksvale Delichon urbicum

TrekrypereRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Certhiidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Trekryper Certhia familiaris S

GjerdesmettfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Troglodytidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gjerdesmett Troglodytes troglodytes

FossekallerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Cinclidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Fossekall Cinclus cinclus S

FuglekongerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Regulidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Fuglekonge Regulus regulus
  Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla S

PhylloscopidaeRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Phylloscopidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Løvsanger Phylloscopus trochilus S
  Gransanger Phylloscopus collybita
  Bøksanger Phylloscopus sibilatrix S
  Viersanger Phylloscopus schwarzi S
  Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus S
  Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus S
  Blekbrynsanger Phylloscopus humei S
  Lappsanger Phylloscopus borealis S
Phylloscopus nitidus S

AcrocephalidaeRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Acrocephalidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tartarsanger Iduna caligata S
  Ramasanger Iduna rama S
  Spottesanger Hippolais polyglotta S
  Gulsanger Hippolais icterina
  Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus S
  Åkersanger Acrocephalus agricola S
  Busksanger Acrocephalus dumetorum S
  Myrsanger Acrocephalus palustris S
  Rørsanger Acrocephalus scirpaceus S
  Trostesanger Acrocephalus arundinaceus S

LocustellidaeRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Locustellidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Starrsanger Locustella certhiola S
  Gresshoppesanger Locustella naevia S

SangerfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Sylviidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Munk Sylvia atricapilla
  Hagesanger Sylvia borin
  Hauksanger Sylvia nisoria
  Møller Sylvia curruca
  Svartstrupesanger Sylvia rueppelli S
  Rødstrupesanger Sylvia cantillans S
  Tornsanger Sylvia communis

FluesnapperfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Muscicapidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gråfluesnapper Muscicapa striata
  Brunfluesnapper Muscicapa latirostris S
  Rødstrupe Erithacus rubecula
  Nattergal Luscinia luscinia S
  Sørnattergal Luscinia megarhynchos S
  Blåstrupe Luscinia svecica
  Rubinstrupe Calliope calliope S
  Blåstjert Tarsiger cyanurus S
  Dvergfluesnapper Ficedula parva S
  Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
  Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
  Svartrødstjert Phoenicurus ochruros S
  Buskskvett Saxicola rubetra S
  Svartstrupe Saxicola rubicola S
  Steinskvett Oenanthe oenanthe

TrosterRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Turdidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Zoothera aurea S
  Gulltrost Zoothera dauma S
  Ringtrost Turdus torquatus S
  Svarttrost Turdus merula
  Svartflekktrost Turdus eunomus S
  Rødflekktrost Turdus naumanni S
  Gråtrost Turdus pilaris
  Rødvingetrost Turdus iliacus
  Måltrost Turdus philomelos
  Duetrost Turdus viscivorus

StærfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Sturnidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Stær Sturnus vulgaris
  Rosenstær Pastor roseus S

JernspurverRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Prunellidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Jernspurv Prunella modularis S

ErlefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Motacillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gulerle Motacilla flava
  Sitronerle Motacilla citreola S
  Vintererle Motacilla cinerea S
  Linerle Motacilla alba
  Tartarpiplerke Anthus richardi S
  Heipiplerke Anthus pratensis
  Trepiplerke Anthus trivialis S
  Sibirpiplerke Anthus hodgsoni S
  Tundrapiplerke Anthus gustavi S
  Lappiplerke Anthus cervinus S
  Skjærpiplerke Anthus petrosus
  Myrpiplerke Anthus rubescens S

SidensvanserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Bombycillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sidensvans Bombycilla garrulus

CalcariidaeRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Calcariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Lappspurv Calcarius lapponicus S
  Snøspurv Plectrophenax nivalis

ParulaerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Parulidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Klatreparula Mniotilta varia S
  Møllparula Oreothlypis peregrina S
  Stryparula Setophaga americana S

BuskspurverRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Emberizidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gulspurv Emberiza citrinella S
  Hortulan Emberiza hortulana S
  Dvergspurv Emberiza pusilla S
  Vierspurv Emberiza rustica S
  Svarthodespurv Emberiza melanocephala S
  Brunhodespurv Emberiza bruniceps S
  Sivspurv Emberiza schoeniclus S
  Kornspurv Emberiza calandra S

KardinalerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Cardinalidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Lazulispurv Passerina amoena S

FinkefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Fringillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Bokfink Fringilla coelebs
  Bjørkefink Fringilla montifringilla
  Dompap Pyrrhula pyrrhula S
  Rosenfink Carpodacus erythrinus S
  Grønnfink Chlorisis chloris
  Grankorsnebb Loxia curvirostra
  Båndkorsnebb Loxia leucoptera S
  Gråsisik Acanthis flammea
  Brunsisik Acanthis cabaret S
  Polarsisik Acanthis hornemanni S
  Grønnsisik Spinus spinus S
  Stillits Carduelis carduelis S
  Bergirisk Carduelis flavirostris S
  Tornirisk Carduelis cannabina S
  Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes S

SpurvefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Passeridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gråspurv Passer domesticus
  Pilfink Passer montanus

ReferanserRediger

 1. ^ Clements, J. F. (2015). «The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2015. The Cornell Lab of Ornithology. Besøkt 24. oktober 2015. 
 2. ^ «Norske navn på verdens fugler». Norsk Ornitologisk Forening. Besøkt 24. oktober 2015. 

LitteraturRediger

 • Joensen, Anders Holm (1966). Fuglene på Færøerne (dansk). Illustrert av Benny Génsbøl. København: Rhodos. 

Eksterne lenkerRediger