Åpne hovedmenyen

Liste over Norges statsministre

Wikimedia-listeartikkel
Erna Solberg (Høyre) er Norges statsminister fra 2013.

Norges statsminister er regjeringssjef i Norge og utpekes av Kongen til å lede Norges regjering med parlamentarisk grunnlag. Statsministerens embedsbolig er Statsministerboligen.

Selv om tittelen statsminister ble introdusert i 1814, fikk den sitt nåværende innhold gjennom reformer i 1873 og 1884. I 1873 avskaffet Oscar II det hvilende stattholderembetet som en «morgengave» til det norske folk ved sin kongekroning, og rollen som førstestatsråd ble omformet til en aktiv regjeringsleder: statsministeren. Elleve år senere, i 1884, knesatte det norske Stortinget prinsippet om parlamentarisme, det at regjeringen skal utgå fra, eller ha støtte fra, et flertall i nasjonalforsamlingen.

Fra 1873 til 2013 har Norge hatt 35 statsministre. Elleve av dem[1] har vært jurister, fire var lærere, fire var arbeidere, fire var agronomutdannet, tre var skipsredere, tre var økonomer, et par var bønder. Dertil kommer en kjøpmann, en offiser, en lensmann, en revisor, en lege, en statsviter og en teolog.

Perioden fra 1814 til 1873

 
Frederik Stang, førstestatsråd fra 1861 og den første regjeringssjef med tittel statsminister (fra 1873).

I det meste av tiden Norge var i union med Sverige, var det ansvaret som i dag tilligger statsministeren fordelt på flere roller. Kongens representant i landet, og regjeringens leder, var stattholderen. Denne ble titulert visekonge dersom det var en kongelig som innehadde embetet. En av statsrådene hadde i tillegg til sitt eget departement rollen som førstestatsråd eller regjeringens formann.[2] Førstestatsråd var regjeringens leder i de periodene stattholderembetet var ledig. Tittelen statsminister ble i den samme perioden brukt om den norske regjeringens representant i Stockholm, og denne – som satt nær kongen – hadde rang foran sin kollega i Christiania.

Stillingene som statsråd var i utgangspunktet embetsstillinger, og for den første delen av perioden blir de fleste statsrådstillingene, også som førstestatsråd og som statsminister i Stockholm, ansett som avansementsstillinger for embetsverket. Det skjedde, særlig mellom 1860 og 1884, en glidende overgang fra embetsstillinger til politiske utnevnelser.[3]

Stattholderstriden mellom Stortinget og dobbelmonarken var årsak til at embetet fra 1856 var ubesatt. Etter at Oscar II i 1873 avskaffet embetet, gikk tittelen statsminister over til å gjelde for regjeringens leder i Norge.

Stattholder / regjeringens formann

Statsminister i Stockholm

Statsministre 1873–1945

 
Johan Sverdrup, den første parlamentariske statsminister
 
Christopher Hornsrud, første statsminister fra Arbeiderpartiet i 1928.

Statsminister

Navn Fra Til Parti Regjering
Frederik Stang 1873 1880 F Stang
Christian Selmer[5] 1880 1884 Selmer
Christian Schweigaard 1884 1884 Schweigaard
Johan Sverdrup 1884 1889 V Sverdrup
Emil Stang d.e. 1889 1891 H E Stang I
Johannes Steen 1891 1893 V Steen I
Emil Stang d.e. 1893 1895 H E Stang II
Francis Hagerup 1895 1898 H Hagerup I (H, MV, V)
Johannes Steen 1898 1902 V Steen II
Otto Blehr 1902 1903 V Blehr I
Francis Hagerup 1903 1905 H Hagerup II (Saml., V, H)
Christian Michelsen 1905 1907 Saml Michelsen (V, H, MV, Saml.)[6]
Jørgen Løvland 1907 1908 V Løvland (V, MV, Uavh.)
Gunnar Knudsen 1908 1910 V Knudsen I
Wollert Konow 1910 1912 FV Konow (H, FV)
Jens Bratlie 1912 1913 H Bratlie (H, FV)
Gunnar Knudsen 1913 1920 V Knudsen II
Otto B. Halvorsen 1920 1921 H Halvorsen I (H, FV)
Otto Blehr 1921 1923 V Blehr II
Otto B. Halvorsen 1923 1923 H Halvorsen II (H, FV)[7]
Abraham Berge 1923 1924 FV Berge (H, FV)
J.L. Mowinckel 1924 1926 V Mowinckel I
Ivar Lykke 1926 1928 H Lykke (H, FV)
Christopher Hornsrud 1928 1928 Ap Hornsrud (Ap)
J.L. Mowinckel 1928 1931 V Mowinckel II (V)
Peder Kolstad 1931 1932 B Kolstad (B)
Jens Hundseid 1932 1933 B Hundseid (B)
Johan Ludwig Mowinckel 1933 1935 V Mowinckel III

«Statsminister i Stockholm»

Navn Fra Til Parti Regjering
Otto Kierulf 1873 1884 F Stang
Selmer
W.W. Haffner 1884 1884 Selmer
Carl Otto Løvenskiold 1884 1884 Schweigaard
Ole Richter 1884 1888 V Sverdrup
Jacob Stang 1888 1889 V Sverdrup
Gregers Gram 1889 1891 H E Stang I
Otto Blehr 1891 1893 V Steen I
Gregers Gram 1893 1898 H E Stang II
Hagerup I
Otto Blehr 1898 1902 V Steen II
Ole Anton Qvam 1902 1903 V Blehr I
Sigurd Ibsen 1903 1905 V Hagerup II
Jørgen Løvland 1905 1905 V Michelsen

Statsministre siden 1945

 
Einar Gerhardsen, statsminister i tre perioder fra 1945 til 1965.
 
Gro Harlem Brundtland, Norges første kvinnelige statsminister
 
Kåre Willoch ledet i 1981 Høyre til partiets beste valg siden 1924 og ble første statsminister fra partiet etter andre verdenskrig (sett bort fra John Lyngs kortvarige regjering i 1963).
 
Kjell Magne Bondevik, statsminister for to koalisjonsregjeringer mellom 1997 og 2005
 
Jens Stoltenberg, statsminister mellom 2000 og 2001 og 2005 og 2013
Navn Fra Til Parti Regjering
Johan Nygaardsvold
(1879–1952)
  20. mars 1935 9. april 1940 Ap Nygaardsvold (Ap)
9. april 1940 30. mai 1945 Nygaardsvold (Samlingsregjering)
31. mai 1945 25. juni 1945 Nygaardsvold (Ap)
Einar Gerhardsen
(1897–1987)
  25. juni 1945 5. november 1945 Gerhardsen I (Samlingsregjering)
5. november 1945 19. november 1951 Gerhardsen II (Ap)
Oscar Torp
(1893–1958)
  19. november 1951 22. januar 1955 Torp (Ap)
Einar Gerhardsen
(1897–1987)
  22. januar 1955 28. august 1963 Gerhardsen III (Ap)
John Lyng
(1905–1978)
  28. august 1963 25. september 1963 H Lyng (H, Sp, V, KrF)
Einar Gerhardsen
(1897–1987)
  25. september 1963 12. oktober 1965 Ap Gerhardsen IV (Ap)
Per Borten
(1913–2005)
  12. oktober 1965 17. mars 1971 Sp Borten (Sp, H, V, KrF)
Trygve Bratteli
(1910–1984)
  17. mars 1971 18. oktober 1972 Ap Bratteli I (Ap)
Lars Korvald
(1916–2006)
  18. oktober 1972 16. oktober 1973 KrF Korvald (KrF, Sp, V)
Trygve Bratteli
(1910–1984)
  16. oktober 1973 15. januar 1976 Ap Bratteli II (Ap)
Odvar Nordli
(1927–2018)
  15. januar 1976 4. februar 1981 Nordli (Ap)
Gro Harlem Brundtland
(1939–)
  4. februar 1981 14. oktober 1981 Brundtland I (Ap)
Kåre Willoch[8]
(1928–)
  14. oktober 1981 8. juni 1983 H Willoch (H)
8. juni 1983 9. mai 1986 Willoch (H, KrF, Sp)
Gro Harlem Brundtland
(1939–)
  9. mai 1986 16. oktober 1989 Ap Brundtland II (Ap)
Jan P. Syse
(1930–1997)
  16. oktober 1989 3. november 1990 H Syse (H, KrF, Sp)
Gro Harlem Brundtland
(1939–)
  3. november 1990 25. oktober 1996 Ap Brundtland III (Ap)
Thorbjørn Jagland
(1950–)
  25. oktober 1996 17. oktober 1997 Jagland (Ap)
Kjell Magne Bondevik[9]
(1947–)
  17. oktober 1997 17. mars 2000 KrF Bondevik I (KrF, Sp, V)
Jens Stoltenberg
(1959–)
  17. mars 2000 19. oktober 2001 Ap Stoltenberg I (Ap)
Kjell Magne Bondevik
(1947–)
  19. oktober 2001 17. oktober 2005 KrF Bondevik II (KrF, H, V)
Jens Stoltenberg
(1959–)
  17. oktober 2005 16. oktober 2013 Ap Stoltenberg II (Ap, Sp, SV)
Erna Solberg
(1961–)
  16. oktober 2013 17. januar 2018 H Solberg (H, FrP)
17. januar 2018 22. januar 2019 Solberg (H, FrP, V)
22. januar 2019 Solberg (H, FrP, V, KrF)


Det okkuperte Norge 1940–45

For krigsperioden 1940–45 viser tabellen statsministeren som fungerte i den norske eksilregjeringen i London.

Det var også en administrasjon i det okkuperte Norge:

Se også

Referanser

 1. ^ Tallene er fra Kjølås, s 7
 2. ^ Den følgende listen over førstestatsråder viser at dette var et kontinuerlig embete, selv om oversikten ovenfor viser at rollen som regjeringens leder i perioder ble fylt av en stattholder:
  1814: Frederik Haxthausen
  1814–1815: Marcus Gjøe Rosenkrantz
  1815–1822: Mathias Sommerhielm
  1822–1836: Jonas Collett
  1836–1855: Nicolay Johan Krog
  1855–1858: Jørgen Herman Vogt
  1858–1861: Hans Christian Petersen
  1861–1873: Frederik Stang
 3. ^ resonnementet er hentet fra regjeringen.no
 4. ^ Christian Bretteville var konstituert som statsminister i Stockholm fra 16. desember 1858 til juni 1859, i perioden fra Georg Sibbern ble utnevnt til han tiltrådte. Bretteville var også konstituert 30. november-17. desember 1861, i en periode mellom to ministerier, begge med Sibbern som statsminister i Stockholm
 5. ^ I overgangen mellom regjeringene Selmer og Schweigaard var Ole Bachke konstituert statsminister 11.-29. mars; og Niels Rye konstituert statsminister 29. mars-3. april 1884. Disse to medtas sjelden i vanlige oversikter, men er nevnt i oversikten på regjeringen.no
 6. ^ Sofus Arctander, (Venstre), var fungerende statsminister 31. august 190523. september 1905
 7. ^ Christian Fredrik Michelet, (Høyre), var fungerende statsminister 24. mars 192330. mai 1923
 8. ^ Svenn Stray (H) var fungerende statsminister 17. april 1984juni 1984
 9. ^ Mens Bondevik var sykemeldt 31. august 1998–24. september 1998 var Anne Enger Lahnstein fungerende statsminister
 10. ^ Høyesteretts proklamasjon er gjengitt på side 162 f i Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, Aschehoug 1946.

Litteratur

 • Harald Kjølås. Norske statsministrar. Samlaget, 1999. ISBN 82-521-5490-5
 • Anne-Hilde Nagel. «Oversikter, årstall, tabeller» I: Norges historie; bd 15. Cappelen, 1980 ISBN 82-02-03451-5
 • Odd Inge Skjævesland. Ministerhotellet: unionens glemte maktarena. Arneberg forlag, 2005 ISBN 82-91614-24-5

Eksterne lenker