Johan Ludwig Mowinckels andre regjering

Norges regjering 1928–1931

Johan Ludwig Mowinckels andre regjering tiltrådte 15. februar 1928 og satt til 12. mai 1931. Den var en ren venstreregjering.

På grunn av Lilleborgsaken søkte regjeringen avskjed 8. mai 1931, og dette ble innvilget i statsråd 11. mai og med virkning fra 12. mai samme år. Samtidig ble Peder Kolstads regjering utnevnt.


Navn Parti Fra Til
Statsminister
Utenriksminister  
Johan Ludwig Mowinckel   V        
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Finansdepartementet   Per Berg Lund   V        
Justisdepartementet   Haakon Martin Evjenth   V      21. nov 1930  
   Arne Sunde   V   21. nov 1930     
Landbruksdepartementet   Hans Jørgensen Aarstad   V        
Kirkedepartementet   Sigvald Mathias Hasund   V        
Forsvarsdepartementet   Torgeir Anderssen-Rysst   V        
Sosialdepartementet   Torjus Værland   V        
Handelsdepartementet   Lars Oftedal   V        
Arbeidsdepartementet   Ole Monsen Mjelde   V