Christopher Hornsruds regjering

Norges regjering 28. januar 1928–15. februar 1928

Christopher Hornsruds regjering eksisterte fra 28. januar til 15. februar 1928, og er norgeshistoriens kortest sittende regjering.[1] Etter at Arbeiderpartiet i 1927 hadde slått seg sammen med Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti, fikk det forente arbeiderpartiet 37 prosent av stemmene. Siden det ikke var noe annet regjeringsdyktig alternativ ba kongen Arbeiderpartiet danne regjering for første gang. Regjeringen er Norges så langt eneste regjering som har hatt et grunnlag som innebærer å erstatte det kapitalistiske systemet med et sosialistisk system. Regjeringen falt imidlertid for et mistillitsforslag på tiltredelseserklæringen, blant annet etter at sentralbanksjef Nicolai Rygg hadde uttrykt sterk skepsis til regjeringen, og er Norgeshistoriens kortest sittende regjering.

Statsminister Christopher Hornsrud

Det var ingen lett oppgave for Arbeiderpartiet å skulle danne regjering. Partiet hadde en lang strid bak seg om politisk plassering i forhold til den revolusjonære sosialismen. Det var derfor i utgangspunktet nærmest utenkelig å skulle danne en mindretallsregjering. Johan Nygaardsvold fikk oppdraget med å møte kong Haakon VII, men nærmest flyktet fra dette oppdraget. I stedet ble det Christopher Hornsrud som påtok seg arbeidet med å danne en regjering utgått fra Arbeiderpartiet. Sentralstyret dikterte tiltredelseserklæringen ut fra forutsetningen om at «ministersosialisme» ikke kom på tale. Regjeringen ble ganske kortvarig og falt da erklæringen ble fremlagt for Stortinget. Regjeringen Hornsrud satt i 18 dager, fra 28. januar til 15. februar 1928.

ReferanserRediger