Åpne hovedmenyen
Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
Statsikon.svg
TypeDepartement
Org.nummer972 417 831
Stiftet1818; 200 år siden (1818)[1]
LandNorge
HovedkontorNydalen (midl.)
StatsråderJøran Kallmyr (FrP) (justis- og innvandringsminister)
Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) (samfunnssikkerhetsminister)
VirkeområdeNorge
Ansatte400 (2015)[2]
Nettstedregjeringen.no
Justisdepartementet var frem til terrorangrepet 22. juli 2011 lokalisert i «Høyblokken» i Regjeringskvartalet.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD), fra 1818 til 2012 Justis- og politidepartementet,[3] er et norsk departement som har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Departementet ledes av to statsråder:

Statssekretærer er Torkil Åmland (FrP), Thor Kleppen Sættem (H), Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (FrP).[4]

Justis- og politidepartementet ble opprettet i 1818. Departementet endret navn til Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012.[5]

Frem til terrorangrepet 22. juli 2011 var departementet lokalisert i «Høyblokken» i Regjeringskvartalet. Nåværende adresse er Gullhaug Torg 4A i Nydalen.[6]

OrganiseringRediger

Se også Liste over departementsråder i Justisdepartementet

Justisdepartementets øverste administrative leder er departementsråd Heidi Heggenes. Per 2015 var det omtrent 400 ansatte i departementet.[7]

Avdelinger og underliggende etaterRediger

Departementet har åtte avdelinger:

 • Administrasjonsavdelingen er departementets administrasjons- og driftsavdeling.
 • Avdeling for kriminalitetsforebygging bidrar til utvikling av politikk innen kriminalitetsforebygging og straffesakskjeden for øvrig.
 • Innvandringsavdelingen har det overordnede ansvaret for å samordne og gjennomføre statens flyktning- og innvandringspolitikk.
 • Lovavdelingen er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen.
 • Polaravdelingen har ansvar for departementets fagsaker i de norske polarområdene (Arktis og Antarktis).
 • Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene og ivareta det overordnede etatsledersansvaret for politi- og lensmannsetaten og for det internasjonale politisamarbeidet.
 • Samfunnssikkerhetsavdelingen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren.
 • Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og har ansvaret for blant annet rettshjelp, advokatregelverket, voldsoffererstatning og konfliktrådsordningen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for domstolene.

I tillegg har departementet følgende tre enheter:

 • Departementsrådens sekretariat har ansvar for saksflyt og koordinering av saker hos politisk og administrativ ledelse, herunder internasjonale spørsmål, møter og reiser, samt kontorstøtte.
 • Enhet for økonomi og styring har ansvar for budsjett, analyse og styring, og har et særskilt ansvar for oppfølging og styring av større reformer, investeringer og prosjekter.
 • Kommunikasjonsenheten er kommunikasjonsfaglig rådgiver for fagavdelingene og politisk og administrativ ledelse.

Underliggende etaterRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger