Utlendingsnemnda (UNE) er en norsk, statlig, domstollignende nemnd som ble opprettet 1. januar 2001 og som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Nemnda behandler klager på Utlendingsdirektoratets vedtak i tråd med reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften, og med statsborgerloven og statsborgerforskriften.

Utlendingsnemnda
UNE
TypeDomstollignende organ, etat
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2001
Org.nummer982019095
HovedkontorOslo
UnderlagtJustis- og beredskapsdepartementet
Nettstedwww.une.no

Nemnda ledes av en direktør og to assisterende direktører, og har omkring 350 ansatte, inkludert 37 nemndledere.

Utlendingsnemnda behandler enkelte saker i nemndmøter, hvor en nemndleder som har dommerkompetanse, deltar sammen med to nemndmedlemmer som er legfolk. Det er oppnevnt 300 nemndmedlemmer. De har blitt oppnevnt etter forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og humanitære organisasjoner. I nemndmøtene representerer imidlertid medlemmene kun seg selv.

Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke instruere Utlendingsnemnda i enkeltsaker. Styring må foregå via lov og forskrift.

Referanser

rediger


Eksterne lenker

rediger