Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og behandler enkeltsaker på flere sivilrettslige felter: vergemål, rettshjelp, erstatning etter straffeforfølging, tomtefeste, stadfestelse av testamenter, oppreisning etter trafikkulykker og saker etter voldsoffererstatningsloven. SRF er fra 1. januar 2013 tillagt rollen som sentral vergemålsmyndighet. Vergemålsavdelingen er lokalisert til Hamar. SRF er dessuten sekretariat for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon og Konkursrådet.

Statens sivilrettsforvaltning
SRF
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2004; 17 år siden (2004-01-01)
Org.nummer986 186 999
DirektørAnne Pauline Jensen
HovedkontorHolbergs gt. 1
UnderlagtJustis- og beredskapsdepartementet
Nettsidesivilrett.no

SRF ble opprettet 1. januar 2004 under navnet Justissekretariatene, og fikk sitt nåværende navn 1. januar 2009.

Siden 2017 har SRF etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning og er sekretariat for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.[1]

OrganisasjonRediger

SRF er organisert i fire avdelinger: Erstatningsavdelingen, Rettshjelpsavdelingen, Vergemålsavdelingen og Administrasjonsavdelingen.[2]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger