Den rettsmedisinske kommisjon

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) er et norsk statlig organ som har som hovedoppgave å kontrollere de rettsmedisinske sakkyndiges utførelse av sine verv i straffesaker. De sakkyndige skal sende inn avskrift til kommisjonen av alle rettsmedisinske erklæringer i strafferettslige spørsmål. Kommisjonen gjennomgår disse avskriftene og gir uttalelse dersom noe vesentlig er å bemerke. Den rettsmedisinske kommisjon kan eventuelt avkreve nye erklæringer.

Den rettsmedisinske kommisjon
DRK
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1900[1]
LederKarl Heinrik Melle
HovedkontorOslo
Undergrupper4[2]
FokusRettsmedisin

Kommisjonen skal også, dersom det anmodes om det, gi retten, påtalemyndighet, forsvarer og sakkyndige, råd og opplysninger om rettsmedisinske spørsmål under strafferettslige undersøkelser. I tillegg skal kommisjonen overfor Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet bidra til utredninger i spørsmål av rettsmedisinsk art. Leder av Den rettsmedisinske kommisjon fra 1. mars 2013 er psykiater Karl Heinrik Melle.

Kommisjonen er delt inn i fire faggrupper:

  • Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
  • Toksikologisk gruppe
  • Genetisk gruppe
  • Psykiatrisk gruppe

Vurderinger i Breivik-sakenRediger

I rettssaken mot Anders Behring Breivik ble flere motstridende erklæringer fremlagt for retten, og kommisjonen kom med motstridende uttalelser til disse erklæringene.

Sju av kommisjonens ni medlemmer vurderte Breivik-erklæringene: Psykiater Andreas Hamnes, psykiater Agneta Nilsson, psykiater Gunnar Johannesen, barne- og ungdomspsykiater Jannike E. Snoek, spesialist i klinisk psykiatri og nevropsykiatri professor Kirsten Rasmussen, spesialist i klinisk psykiatri og nevropsykiatri professor Knut Waterloo og psykiater Karl Heinrik Melle. Psykiater Hege Saltnes og spesialist i klinisk psykologi Annika Melinder var inhabile i saken.

Kommisjonen ble sterkt kritisert under Breivik-saken da det ble lagt frem to motstridende sakkyndige utredninger. Se rettspsykiatriske vurderinger av Anders Behring Breivik. Under høringen i tingretten kom det frem at det første av tre møter i kommisjonen ble avlyttet av NRK via en mobiltelefon som ikke var avslått. NRK avslørte da at minst tre av medlemmene var kritiske til den første sakkyndige utredningen.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger