Rettssaken mot Anders Behring Breivik

straffesak
(Omdirigert fra «Breivik-saken»)

Rettssaken mot Anders Behring Breivik var en norsk straffesak, der Anders Behring Breivik stod tiltalt for å ha utført terrorangrepene i Norge 2011. Hovedforhandlingen begynte den 16. april 2012 i Oslo tingrett og ble avsluttet den 22. juni.

22. juli-saken
Den offentlige påtalemyndighet mot Anders Behring Breivik
DomstolOslo tingrett
Varighet19. april25. juni 2012
Avgjørelse24. august 2012 [1]
DomsslutningDømmes for overtredelse av straffeloven § 147a første ledd bokstav a og b, jf. straffeloven §148 første ledd første straffalternativ og § 233 første og annet ledd, og 233 første og annet ledd, jf. 49, og straffeloven § 147a første ledd bokstav b, jf. § 233 første og annet ledd, og § 233 første og annet ledd, jf. § 49, alt sammenholdt med straffeloven § 62, til forvaring etter straffeloven § 39c nr. 1 med en tidsramme på 21 tjueen - år og en minstetid på 10 - ti - år, jf. straffeloven § 39e første og annet ledd. I tidsrammen og i minstetiden fragår 445 - firehundreogførtifem - dager for varetektsfengsel.[2]
Dommerutvalg:
Dommer(e)Wenche Elizabeth Arntzen & Arne Lyng
Tiltalebeslutningen mot Anders Behring Breivik som i terrorangrepene 22. juli 2011 drepte i alt 77 mennesker i Regjeringskvartalet og på Utøya. Han ble 24. august 2012 dømt til forvaring i 21 år.

De to første rettsoppnevnte sakkyndige psykiaterne, Torgeir Husby og Synne Sørheim, ga i november 2011 Breivik diagnosen paranoid schizofren, og konkluderte med at han var psykotisk på gjernings- og observasjonstidspunktet og derfor strafferettslig utilregnelig. De sakkyndige konkluderte med at Breivik trengte langvarig behandling med medisinering.[3][4] Den første sakkyndige rapporten ble møtt med stor kritikk,[5] og Oslo tingrett besluttet å oppnevne ytterligere to sakkyndige. De to nye psykiatrisk sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, fant Anders Behring Breivik strafferettslig tilregnelig.[6]

I tingrettens dom datert den 24. august 2012 ble Breivik dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.[7] Breivik erklærte at han ikke ville anke dommen, og Riksadvokaten besluttet at påtalemyndigheten heller ikke ville anke[8], og dommen ble dermed rettskraftig ved ankefristens utløp, fredag 7. september 2012 kl. 00:00.[9]

Bakgrunn

rediger

Angrepene

rediger

Utdypende artikkel: Terrorangrepene i Norge 2011

Den 22. juli eksploderte en bombe i Oslo sentrum. Kort tid etter fant et massedrap sted på en politisk sommerleir i regi av AUFUtøya i Buskerud. Anders Behring Breivik ble pågrepet og arrestert av politiet på Utøya. Han ble kort etter siktet for bombeangrepet på regjeringskvartalet og drapene på Utøya.[10]

Siktelse

rediger

Den 25. juli 2011 ble han formelt siktet etter § 147a i straffeloven (kjent som terrorparagrafen),[11] en bestemmelse som har en strafferamme på 21 års fengsel, men det var vurdert en utvidelse etter det nye kapitlet i straffeloven om krigsforbrytelser, der strafferammen er på 30 års fengsel.[12] Hans forsvarsadvokat Geir Lippestad bekreftet senere at den siktede erkjente de faktiske forholdene.[13] Breivik nekter imidlertid straffeskyld.[11] Han ble varetektsfengslet for åtte uker, med isolasjon i fire uker og besøks- og medieforbud i åtte uker.[14][15]

Den 19. august 2011 besluttet retten at Breivik skulle holdes isolert i fire nye uker,[16] og den 19. september ble varetektsfengslingen forlenget til 15. november 2011 med fire uker i isolasjon.[17] Den 13. oktober 2011 opplyste politiet overfor Oslo tingrett at de ikke ønsket å forlenge isolasjonen.[18] Breiviks varetektsfengsling ble forlenget med tolv nye uker med besøkskontroll i åtte uker og medieforbud i fire uker i fengslingsmøtet den 14. november 2011,[19] dette rettsmøtet ble som det første holdt for åpne dører. Samme dag ble det offentliggjort at rettssaken mot Anders Behring Breivik var berammet til å starte 16. april 2012, ni måneder etter hendelsene.[20]

Tiltale

rediger

Tiltalen ble tatt ut den 5. mars 2012 og forkynt for Breivik onsdag den 7. mars 2012.[21][22] Han ble tiltalt etter terrorparagrafen, straffelovens § 147a, som har en strafferamme på 21 års fengsel.[23] Riksadvokat Tor-Aksel Busch åpnet for at Breivik kunne idømmes forvaring.[24] Tiltalen gjaldt to tilfeller av terrorhandlinger etter straffelovens § 147 a, begrunnet med brudd på straffelovens § 148 første ledd (blant annet sprengning med tap av menneskeliv eller ødeleggelse av fremmed eiendom) og § 233 første og annet ledd (overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter). Det ble i tiltalen lagt ned påstand om tvungent psykisk helsevern, da kravet om å være tilregnelig ikke var oppfylt da tiltalen ble tatt ut som følge av den første sakkyndige rapporten. Det ble i tiltalen likevel tatt forbehold om å påstå fengsel eller forvaring på et senere tidspunkt.[25]

Forberedelser og omstendigheter

rediger
 
Hovedinngangen til Oslo tinghus der hovedforhandlingene i rettssaken mot Breivik foregikk fra 16. april til 22. juni 2012.
 
Inngangen til tinghuset i Oslo sentrum under rettssaken.
 
Tinghuset og plassen foran under rettssaken. Medieoppmerksomheten var svært stor.

Kostnader

rediger

Rettssakens totale omkostninger ble beregnet til 170 millioner kroner[26] Domstolsadministrasjonen søkte om tilleggsbevilgning.[trenger referanse] 25 millioner kroner skulle gå til ombygging av Oslo tinghus, hvor hovedprosjektet var byggingen av rettssal 250.[trenger referanse]

15 millioner var øremerket adgangskontroll, bemanning og skallsikring av tinghuset: Metalldekorer, røntgenmaskiner og innleie av personell fra G4S, selskapet som driver sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn Gardermoen. Andre investeringer var i digital infrastruktur, som nettkapasitet for pressen, lyd- og bildeoverføring til presse, pårørende og publikumssaler, samt andre tingretter. Totalt ble det søkt om en tilleggsbevilgning på 97 millioner kroner fra Oslo tingrett.[27] Ombygningen av tinghuset gikk raskt.[28]

Mediedekning

rediger

Rettssaken er ansett å være en av de mest omfattende etter krigen og sikkerhetstiltakene er mange sammenlignet med noen tidligere rettssak i Norge ifølge Politi- og lensmannsetaten i Oslo.[29] Internasjonale medier er også tilstedeværende under rettssaken og allerede i de første dagene av hovedforhandlingene viste utenlandske medier ulike mengder av rettssaken.

Norge (NRK) og nærliggende land som Sverige (SVT) og Danmark (DR1) kuttet lyden til enkelte deler av rettssakens første dag. Dette ble ifølge direktør for Nyhets- og programdivisjonen i NRK Per Arne Kalbakk var gjort på grunn av etiske hensyn. Til forskjell sendte delegasjonene fra Sky News og BBC hele den første dagen i sin helhet.[30]

Medieundersøkelsen 2012 ledet av professor Frank Aarebrot og Pål Andreas Mæland viste at to av tre nordmenn allerede før rettssakens begynnelse mente mediedekningen av 22. juli-saken var for omfattende.[31] AUF-leder Eskil Pedersen oppfordret sine medlemmer og pårørende til å ikke følge rettssaken i media hver dag, men heller «bruk[e] tid på å leve».[32]

Oslo tingrett besluttet at det ikke ville være anledning til å filme Breiviks forklaring,[33] men Domstoladministrasjonen hadde gjort avtale med NRK om å filme hele rettssaken for senere forskning. Opptakene vil sannsynligvis bli klausulert i 25 eller 60 år og oppbevares i Riksarkivet.[34] Flere nyhetsmedier sender tilnærmet direkte video fra rettssalen, men en viss forsinkelse er lagt inn for at teknikere skal kunne sensurere enkelte navn og personopplysninger. Enkelte lydopptak og annet bevismateriale er også unntatt fra rikskringkastingsretten da disse etter rettens mening fremstår som for fornærmende for publikum.

Forsvarets vitneliste

rediger

Før rettssaken ble forsvaret til Breivik kritisert for å muliggjøre et «sirkus» i rettssalen grunnet vitnene de ønsket å ta inn for å underbygge at Breivik handlet etter ideologiske standpunkt.[35][36][37]

Stein Lillevolden, ett av de innkalte vitnene som er kjent fra Blitz-miljøet i Oslo og som venstreradikal, skrev i en kronikk i Aftenposten 12. april 2012 at han nektet å stille som vitne. Han ville ikke godta å bli brukt som «pauseklovn i gjerningsmannens bisarre vrangforestillinger».[38]

Aktører

rediger
 
Koordinerende bistandsadvokat Siv Hallgren intervjues av NRK utenfor Oslo tingrett.

Nedenfor følger en liste over de mest sentrale personene i rettssaken, derav forsvarere, dommere og aktorat samt bistandsadvokater og rettspsykiatere. Hovedforsvarer Geir Lippestad ble selv valgt ut av Breivik,[39] og satte sammen et forsvarerteam av advokater og advokatfullmektiger fra hans eget advokatfirma. På begynnelsen av den andre dagen av hovedforhandlingene ble det en utskiftning i dommerrekken. Meddommer Thomas Indrebø ble erklært inhabil etter at en uttalelse han kom med på Facebook dagen etter angrepene om at han ønsket dødsstraff for Breivik ble kjent. Varadommer Anne Elisabeth Wisløff, som hadde fulgt forhandlingene den første dagen, tiltrådte som meddommer 17. april.[40] Den 12. mars 2012 ble de tre meddommernes navn gjort kjent etter at alle parter i saken hadde hatt mulighet til å uttale seg om trekningen.[41]

 • Det ble oppnevnt 166 bistandsadvokater for de etterlatte/pårørende.
 • Tre koordinerende bistandsadvokater representerte de 166 i retten[42]:

Hovedforhandling

rediger
 
Hovedforhandlingen foregikk i rettssal 250 i Oslo tingrett

Hovedforhandlingen i Oslo tingrett startet den 16. april 2012 og det var satt av ti uker til rettsforhandlingene. Rettssaken er etter planen inndelt i åtte separate deler samt domfelling. Til å begynne med er det satt av seks dager for tiltalen og den tiltaltes forklaring. Videre skal angrepet i Oslo gjennomgås og det er satt av fem dager til dette. Siden avsettes det 22 dager til angrepet på Utøya, der spesifisering av faktiske hendelser, døde og fornærmede blir tema. Det er så satt av to dager til utdypning av pågripelsen og politiets kontakt med tiltalte. Det er satt av én dag til gjennomgåelse av etterforskningen og følgelig syv dager til bevisførsel. I tre dager vil så det rettpsykiatriske aspektet gjennomgås og til sist vil det være prosedyrer som tar to dager.[43]

Tiltale, innledningsforedrag og tiltaltes forklaring (16.–23. april)

rediger
 
Breiviks falske ID-skilt, politimerker og «korsfarer-kjede» som han bar da han tok seg over til Utøya, ble lagt frem under rettssaken.[44] De er siden utstilt sammen med nyhetsfotografier og annet i 22. juli-senteret, et informasjonssenter og en minneutstilling som åpnet i Oslo i 2015.

Første rettsdag startet med at aktoratet leste opp tiltalen, hvilket krevde mer enn én time. Behring Breivik erkjente handlingene, men ikke straffskyld, da han påberopte seg nødrett. Aktor startet sitt innledningsforedrag. Da Behring Breiviks propagandavideo ble vist for retten begynte han å gråte.[45] Andre rettsdag startet med et habilitetsspørsmål rundt en av meddommerne. Han måtte fratre sitt verv. Både aktor, forsvarer og bistandsadvokater for de pårørende krevde at meddommeren skulle vike sete.[46] Deretter fikk Anders Behring Breivik lese fra et forhåndsskrevet manus, som tegnet ut hans ideologiske ståsted.[47] Forsvaret estimerte 30 minutter til dette, men manuset var på 13 sider. Dommeren irettesatte tiltalte for å bruke for lang tid på å lese opp sitt dokument. Under den fjerde dagen fremkom det at Breivik hadde ytterligere mange alternative mål og i tillegg utdypet han at målet med Utøya-angrepet var å drepe samtlige.[48]

Forsvarets vitner for å belyse Breiviks samfunnssyn (1.–6. juni)

rediger

Forsvaret innkalte en rekke vitner som skulle bidra til å kaste lys over Breiviks virkelighetsforståelse og samfunnssyn. Formålet fra forsvarets side var å demonstrere at hans meninger i større eller mindre grad ble delt av flere og ikke var vrangforestillinger i medisinsk forstand. I tillegg kom vitner som var innkalt for å kaste lys over ytringsfrihets kår i Norge, spesielt når det gjaldt innvandrings- og islamkritikk.

Den første vitnelista ble presentert 10. april 2012[49] før rettssaken startet og inneholdt i tillegg til fagpersoner på forskjellige områder også samfunnsdebattanter og politikere, særlig fra den innvandrings- og islamkritiske høyresida, og personer fra ekstremistiske miljøer. En revidert vitneliste ble presentert 4. mai 2012[50]. Her var blant annet Stein Lillevolden som i en kronikk i Aftenposten hadde gitt uttrykk for at han ville nekte å møte som vitne tatt ut av vitnelista.

Den 21. mai 2012 skrev Hanne Nabintu Herland som var innkalt av forsvarerne som sakkyndig vitne et innlegg[51] i Aftenposten om at hun nektet å «gå spissrotgang i den forskrudde drapsmannens show» og hadde gjort Oslo tingrett oppmerksom på at hun nektet å møte som vitne i rettssaken. Hun fikk etter dette rettens kjennelse på at hun som privatengasjert sakkyndig ikke hadde plikt til å vitne. En rekke andre vitner som heller ikke ønsket å møte ble deretter frafalt.[52]

Disse vitnene møtte i retten:

Sakkyndige vitner: Terje Emberland, Tore Bjørgo, Øyvind Strømmen, Frank Aarebrot, Brynjar Lia, Lars Gule, Mattias Gardell, Nikolai Brandal, Ole Jørgen Anfindsen, Einar Øverenget

Ordinære vitner: Ronny Alte, Arne Tumyr, Tore Tvedt, Hilde Haugsgjerd, Jan Simonsen, Raymond Johansen

I henhold til rettens kjennelse av 25. mai 2012[53] ble de sakkyndige vitnene kringkastet, med unntak av Nikolai Brandal som motsatte seg dette. Retten tillot ikke kringkasting av de ordinære vitnene.

Rettspsykiatri (18.–20. juni)

rediger

De to første rettsoppnevnte sakkyndige psykiaterne, Torgeir Husby og Synne Sørheim, ga i november 2011 Breivik diagnosen paranoid schizofren, og konkluderte med at han var psykotisk på gjernings- og observasjonstidspunktet og derfor strafferettslig utilregnelig. De sakkyndige konkluderte med at Breivik trenger langvarig behandling med medisinering.[54][55] Den første sakkyndige rapporten ble møtt med stor kritikk,[56] og Oslo tingrett besluttet å oppnevne ytterligere to sakkyndige. De to nye psykiatrisk sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, fant Anders Behring Breivik strafferettslig tilregnelig.[57]

Påstander

rediger

Aktoratet la ned prinsipal påstand om at tiltalte skulle dømmes til tvungent psykisk helsevern, og subsidiær påstand om at tiltalte skulle dømmes til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 10 år.

Tiltaltes forsvarer la ned prinsipal påstand om frifinnelse, og subsidiær påstand om at tiltalte skulle finnes tilregnelig og straffes på mildest mulig måte.

Breivik ble den 24. august 2012 dømt til forvaring i 21 år, med en minstetid på ti år.[58] Etter å ha fått forkynt dommen uttalte Breivik at han ikke anerkjente domstolens legitimitet, men også at han ikke ville anke dommen.[59] Heller ikke påtalemakten ville anke dommen, selv om tiltalte ble funnet tilregnelig (aktor prosederte på utilregnelighet).[60] Dommen ble rettskraftig kl. 00:00 fredag 7. september 2012.[61]

Forvaring

rediger

Han ble etter fengsling forvart på Ila fengsel og forvaringsanstalt i en egen spesialavdeling. Den første tiden ble han døgnkontinuerlig observert i tre uker for å undersøke om han var psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig i henhold til straffeloven § 44. Se Rettspsykiatriske vurderinger av Anders Behring Breivik. En rapport utarbeidet av Randi Rosenqvist konkluderte med at Breivik ikke var psykotisk.

Det ble også utarbeidet to sakkyndige utredninger med vidt forskjellige konklusjoner. Se Sørheim/Husby-utredningen og Aspaas/Tørrissen-utredningen.

I tillegg til de fire rettslig oppnevnte sakkyndige ble det innkalt en rekke sakkyndige vitner. De fleste fagfolk innen psykiatri og psykologi hevdet etter å ha lest de to sakkyndige utredningene og observert Breivik over flere måneder at han ikke var psykotisk og dermed kunne straffes etter straffeloven.

Referanser

rediger
 1. ^ https://www.nrk.no/227/artikler/breivik_-jeg-anker-ikke-1.8294369
 2. ^ https://lovdata.no/static/file/1276/toslo-2011-188627-24.pdf
 3. ^ Gordon Andersen, Jarle Brenna, Dennis Ravndal, Morten Hopperstad og Marianne Vikås (29.11.2011). «Rettspsykiaterne mener Breivik er utilregnelig». VG. Besøkt 29.11.2011. 
 4. ^ «Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni». TV 2. 29. november 2011. Besøkt 29. november 2011. 
 5. ^ «Rettspsykiater om Breivik: - Ingen psykose». VG. Besøkt 7. februar 2012. 
 6. ^ Gordon Andersen, Jarle Brenna, Marianne Vikås, Morten Hopperstad og Dennis Ravndal (09.04.2011). «Ny rapport: Breivik er tilregnelig». VG. Besøkt 09.04.2011. 
 7. ^ Breivik tilregnelig - dømt til forvaring, VG 24. august 2012
 8. ^ 22. juli-saken - påtalemyndigheten anker ikke Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine.
 9. ^ Nå er dommen mot Breivik rettskraftig
 10. ^ Line Brustad (23. juli 2011). «Siktes for to terrorhandlinger». Dagbladet.no. Besøkt 23. juli 2011. 
 11. ^ a b Peter Tálos og NTB (23. juli 2011). «Terrorsiktet erkjenner massedrap og bilbombe» (norsk). Østlendingen. Besøkt 28. juli 2011. 
 12. ^ Ingelin Haukali (26.07.2011). «Breivik kan bli siktet for forbrytelser mot menneskeheten». TV 2. Besøkt 01.09.2011. 
 13. ^ «Massemorderens advokat: - I hans hode var det nødvendig». Nettavisen. 23. juli 2011. Arkivert fra originalen 13. august 2011. Besøkt 23. juli 2011. 
 14. ^ Per Annar Holm, Jostein Ihlebæk, Kristin Jonassen Nordby, Emma Tollersrud, Martin Skjæraasen, Jenny Sandvig (25.07.2011). «Varetektsfengslet i åtte uker». Aftenposten. Besøkt 01.09.2011. 
 15. ^ «Begjæring om varetektsfengsling» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 14. mars 2012. Besøkt 16. april 2012. 
 16. ^ Sigrid Haaland-Dahl og Tracey Lavalette (19.08.2011). «Breiviks isolasjon forlenges». abcnyheter.no. Besøkt 01.09.2011. [død lenke]
 17. ^ Eva-Therese Grøttum og Jarle Brenna (19.09.2011). «Breivik ble stoppet av dommeren». VG. Besøkt 19.09.2011. 
 18. ^ «Vil ikke isolere Breivik». Bergens Tidende. NTB. 13.11.2011. Besøkt 15.11.2011. 
 19. ^ «Vurderer å anke medieforbud». Bergens Tidende. 14. november 2011. Besøkt 14. november 2011. 
 20. ^ «Rettssaken mot Behring Breivik starter 16. april 2012». Aftenposten. 14. november 2011. Besøkt 14. november 2011. 
 21. ^ «Tiltale» (PDF) (norsk). NRK. 7. mars 2012. Arkivert fra originalen (PDF) 23. mars 2012. 
 22. ^ «Her er tiltalebeslutningen mot Anders Behring Breivik» (norsk). VG. 7. mars 2012. 
 23. ^ Svein Holden, Inga Bejer Engh (5. mars 2012). «Tiltalebeslutning mot Anders Behring Breivik». Statsadvokatene i Oslo. Besøkt 10. mars 2012. 
 24. ^ Eva-Therese Grøttum, Marianne Vikås, Mads A. Andersen og Eric Brekstad Utheim (07.03.2012). «Nå er Breivik tiltalt i terrorsaken». VG. Besøkt 07.03.2012. 
 25. ^ «Breivik tiltalt for terrorhandlinger og overlagt drap». VG. 7. mars 2012. 
 26. ^ Gagens Nyheter: Terrorsaken har kostet over 170 millioner
 27. ^ Steinar Schjetne (03.04.2012). «Breivik-saken koster over to millioner kroner daglig». Aftenposten. Besøkt 16.04.2012. 
 28. ^ «Rask ombygging av terror-rettssal». Bygg.no. 13.04.2012. Besøkt 16.04.2012. [død lenke]
 29. ^ «Dagsrevyen 15. april 2012 - Tinghuset - sikkerhet» (norsk). NRK. 15. april 2012. Besøkt 18. april 2012. 
 30. ^ «Dagsrevyen 16. april 2012 - Internasjonale medier» (norsk/engelsk). NRK. 16. april 2012. Besøkt 18. april 2012. 
 31. ^ Frank Aarebrot (2012). «For mye mediedekning av 22. juli, synes to av tre nordmenn» (norsk). Nordiske Mediedager.no. Besøkt 18. april 2012. [død lenke]
 32. ^ Kaja Korsvold og Jørgen Svarstad (16. april 2012). «- Bruk tid til å leve» (norsk). Aftenposten. Besøkt 18. april 2012. 
 33. ^ «Breiviks forklaring kan ikke filmes». VG. 9. mars 2012. 
 34. ^ «Breivik-rettssaken filmes for ettertiden Men forskerne slipper først til om 25 år». VG. 13. mars 2012. 
 35. ^ «– Rettssaken er et nødvendig sirkus». NRK. 17. april 2012. Besøkt 18. april 2012. 
 36. ^ Bjørn Stærk (16. april 2012). «Sirkus Behring Breivik» (norsk). Aftenposten. Besøkt 18. april 2012. 
 37. ^ Trygve Hegnar (1. april 2012). «- Bør ikke få lage sirkus av Breivik-rettssaken» (norsk). Hegnar. Besøkt 18. april 2012. 
 38. ^ Stein Lillevolden (12. april 2012). «Jeg nekter å vitne». Aftenposten. Besøkt 18. april 2012. 
 39. ^ Aftenposten (23. juli 2011). «Geir Lippestad forsvarer terrorsiktet» (norsk). Aftenposten. Besøkt 18. april 2012. 
 40. ^ a b c Lars Barth-Heyerdahl (17. april 2012). «Meddommer fjernet fra terrorsaken» (norsk). TV 2. Besøkt 18. april 2012. 
 41. ^ «Lekdommere trukket til terror-rettssaken». Aftenposten. 12. mars 2012. 
 42. ^ www.domstol.no – Bistandsadvokater
 43. ^ Nyhetsgrafikk.no. «Dette er rettssalen» (norsk). Besøkt 20. april 2012. 
 44. ^ [https://www.nrk.no/227/artikler/slik-lurte-breivik-_alle_-1.8116887 nrk.no 3. mai 2012: Slik lurte Breivik «alle»
 45. ^ Klaus Børringbo , Jostein Ihlebæk , Vibeke Buan (16.04.2012). «22. juli-rettssaken». Aftenposten. Besøkt 16.04.2012. 
 46. ^ «Jeg tror jeg skrev det som mange tenker». Nettavisen. 17.04.2012. Arkivert fra originalen 20. april 2012. Besøkt 17.04.2012. 
 47. ^ Anders Behring Breivik:Den virkelige ondskapen Arkivert 29. april 2013 hos Wayback Machine.Virksomme ord, hentet 21. juni 2012
 48. ^ NRK Dagsrevyen (19. april 2012). «Dagsrevyen 19.04.12» (norsk). NRK. Besøkt 20. april 2012. 
 49. ^ «Her er Breiviks vitneliste Nettavisen, 10. april 2012». Arkivert fra originalen 20. april 2012. Besøkt 21. juni 2012. 
 50. ^ Lillevolden slipper å vitneDagbladet, 4. mai 2012
 51. ^ Politisk heksejaktAftenposten, 21. mai 2012
 52. ^ Vitneflukt og sinne blant Breiviks vitner Arkivert 9. juni 2012 hos Wayback Machine.ABC Nyheter/NTB, 3. juni 2012
 53. ^ Beslutning om kringkasting Arkivert 16. juni 2013 hos Wayback Machine. Oslo tingrett, 25. mai 2012
 54. ^ Gordon Andersen, Jarle Brenna, Dennis Ravndal, Morten Hopperstad og Marianne Vikås (29.11.2011). «Rettspsykiaterne mener Breivik er utilregnelig». VG. Besøkt 29.11.2011. 
 55. ^ «Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni». TV 2. 29. november 2011. Besøkt 29. november 2011. 
 56. ^ «Rettspsykiater om Breivik: - Ingen psykose». VG. Besøkt 7. februar 2012. 
 57. ^ Gordon Andersen, Jarle Brenna, Marianne Vikås, Morten Hopperstad og Dennis Ravndal (09.04.2011). «Ny rapport: Breivik er tilregnelig». VG. Besøkt 09.04.2011. 
 58. ^ Tingrettens dom i 22.-juli-rettssaken
 59. ^ «– Jeg kan ikke anke fordi jeg ikke anerkjenner retten». NRK. 24.08.2012. Besøkt 24.08.2012. 
 60. ^ «Påtalemyndigheten: – Vi kan ha tatt feil». NRK. 24.08.2012. Besøkt 24.08.2012. 
 61. ^ Nå er dommen mot Breivik rettskraftig

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata