En advokatfullmektig er en lærlingstilling til å bli advokat. Advokatfullmektig har juridisk embetseksamen (cand.jur. eller master i rettsvitenskap), men har ikke fått advokatbevilling. For å være advokatfullmektig må en være ansatt i et advokatfirma.[1]

Fullmektigen er ansatt av en advokat som er fullmektigens prinsipal. Fullmektigen opptrer på vegne av prinsipalen og yter rettshjelp i vedkommendes navn. For at en advokatfullmektig skal kunne opptre som sådan, på vegne av sin prinsipal, må vedkommende være autorisert for prinsipalen av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, jf. domstolloven § 223 annet ledd.[2] Foruten bestått juridisk embetseksamen kreves det politiattest for å godtgjøre at vedkommende har ført en hederlig vandel. Det må heller ikke foreligge forhold som etter domstolloven § 230 fører til at en autorisasjon vil bli satt ut av kraft eller kalt tilbake.

Dersom man har vært advokatfullmektig i to år kan man få egen advokatbevilling, forutsatt at man oppfyller visse lovbestemte krav til praksis for domstolene (har prosedert et visst antall saker, i utgangspunktet tre sivilrettslige saker), og gjennomfører og består det såkalte advokatkurset med avsluttende eksamen. Fullmektigperioden er ment som en læretid hvor fullmektigen skal dyktiggjøre seg for å utøve advokatvirksomhet. Fullmektigen skal i denne tiden lære litt om de forskjellige sider ved advokatgjerningen, blant annet ansvarsregler, regnskapsregler, etiske regler mv. Praksis som advokatfullmektig skal derfor utføres under prinsipalens kontroll og instruksjon.

Referanser rediger

  1. ^ «Advokatfullmektig». www.domstol.no (norsk). Besøkt 1. august 2023. 
  2. ^ «Lov om domstolene (domstolloven) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 1. august 2023. 

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata