Konkursrådet er et norsk statlig rådgivende forvaltningsorgan underlagt Justis- og politidepartementet som skal fremme effektiv, praktisk og resultatorientert konkursbehandling og harmonisering av praksis i de forskjellige landsdelene.[2]

Konkursrådet
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
LederKnut Ro[1]
UnderlagtStatens sivilrettsforvaltning
Nettsidekonkursradet.no

Konkursrådet skal kartlegge koordineringsproblemer ved ulike offentlige myndigheters innsats i forbindelse med konkursbegjæringer og bobehandling, og kan foreslå og iverksette tiltak til forbedringer. I flere år har rådet arbeidet for å bedre oppfølgingen av konkurssaker der det er mistanke om økonomisk kriminalitet, og har i samarbeid med Riksadvokaten og Skatteetaten satt i gang et prøveprosjekt om endring av bostyrers innberetningspraksis for straffbare forhold i skatte- og avgiftssaker.[3]

Sammensetning Rediger

Sammensetning per 1. desember 2011:

Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger