Økokrim

norsk etterforskningsorgan

Økokrim (Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet) ble opprettet i 1989, og er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet. De formelle reglene finnes i Påtaleinstruksen.[3] Økokrim skal være den ledende organisasjonen for etterforskning og påtale for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Organisasjonen skal arbeide for best mulig allmennprevensjon gjennom behandling av straffesaker og finansiell etterretning.

Økokrim
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet
TypeKriminalpoliti
VirkeområdeNorge
Etablert1989
Org.nummer874761532
Leder Pål Lønseth
HovedkontorIbsenkvartalet
UnderlagtPolitidirektoratet
Ansatte 152 (2016)[1]
Nettstedwww.okokrim.no[2]

Økokrim er et politiorgan med påtalemyndighet, slik at organet er underlagt både Riksadvokaten og Politidirektoratet. I tillegg skal Økokrim samarbeide med andre nasjonale og internasjonale myndigheter, og ha en rådgivende funksjon for sentrale myndigheter.

Historie rediger

Økokrim kan føres tilbake til en gruppe for økonomisk etterforskning opprettet ved Kripos i 1977. I 1978 fikk den navnet Avdeling for økonomisk etterforskning. Avdelingen utviklet spesialkompetanse innen etterforskning av økonomisk kriminalitet og fikk ansvaret for å bistå politidistriktene i økonomiske saker. I 1989 ble så denne avdelingen skilt ut fra Kripos og etablert som et eget politiorgan med påtalemyndighet under navnet Økokrim.

Sjefer for Økokrim rediger

Oppgaver rediger

 • avdekke, etterforske, påtale og føre egne saker for retten
 • bistå nasjonale og utenlandske politi- og påtalemyndigheter
 • heve politiets og påtalemyndighetens kompetanse og drive opplysningsvirksomhet
 • drive kriminaletterretning, særlig motta og analysere rapporter om mistenkelige transakjsoner
 • være rådgivende organ for sentrale myndigheter
 • delta i internasjonalt samarbeid

Organisasjon rediger

Økokrim er organisert i tverrfaglige enheter satt sammen av etterforskere med politibakgrunn eller økonomisk, datateknisk eller annen relevant fagbakgrunn. De fleste enhetene ledes av jurister (førstestatsadvokater). Utenom administrasjonsavdeling, fagseksjon, sekretariat og dataavdeling består Økokrim av disse avdelingene/teamene:

 • Avdeling 1
  • Konkursteamet
  • Skatteteamet
  • Avgiftsteamet
 • Avdeling 2
  • Korrupsjonsteamet
  • Bedrageri- og korrupsjonsteamet
  • Verdipapirteamet
 • Avdeling 3
  • Hvitvaskingsteamet
  • Bistandsteamet
  • Utbytteteamet
 • EFE (Enheten for finansiell etterretning)
  • Analyseteamet
 • Miljøkrimavdelingen
  • Miljøteamet

Referanser rediger

 1. ^ Antall ansatte ifølge Forvaltningsdatabasen.
 2. ^ GRID-ID grid.458730.d[Hentet fra Wikidata]
 3. ^ Lovdata: Påtaleinstruksens kapittel 35

Eksterne lenker rediger