Norges riksadvokat

leder for påtalemyndigheten
(Omdirigert fra Riksadvokaten)

Riksadvokaten er leder av påtalemyndigheten i Norge.

Riksadvokaten
Coat of Arms of Norway.svg
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 1889[1]
RiksadvokatJørn Sigurd Maurud
HovedkontorStortorvet 2, Oslo
JurisdiksjonNorge
Nettsideriksadvokaten.no

Riksadvokaten tar ut tiltale i de mest alvorlige straffesakene i henhold til straffeprosessloven § 65. Mindre alvorlige saker behandles enten av statsadvokatene eller av politiet. Riksadvokaten er påtalemyndighetens daglige leder. Riksadvokaten fatter avgjørelser i enkeltsaker, behandler klagesaker, og opptrer også av og til som anklager (aktor) i straffesaker for domstolene, særlig når viktige prinsipielle spørsmål skal behandles i Høyesterett. Riksadvokatens rundskriv og direktiver er styrende for påtalemyndigheten.

Riksadvokaten og påtalemyndigheten kan ikke instrueres av noen i enkeltsak jf. straffeprosessloven § 55

Det var tidligere et krav om at riksadvokaten måtte ha beste karakter (laud) til juridisk embedseksamen, men dette kravet ble opphevet ved en lovendring i 2010.[2]

Jørn Sigurd Maurud overtok som riksadvokat fra 1. november 2019 etter Tor-Aksel Busch, som var riksadvokat i 22 år fra 1997 og dermed Norges lengstsittende riksadvokat.

Bernhard Getz var Norges første riksadvokat.

Liste over riksadvokaterRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Historikk om Riksadvokaten
  2. ^ Saksopplysninger til endringar i domstolloven mv. (15 jan 2010 nr. 2; forarbeider: Prop. 5 L (2009-2010), Innst. 48 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 102 (2008-2009), Lovvedtak 21 (2009-2010))