Stavanger tingrett var en førsteinstansdomstol under Gulating lagdømme. Tingretten hadde sete i Stavanger i Rogaland og dekket kommunene Stavanger, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Strand og Hjelmeland.

Stavanger tingrett sine lokaler i Stavanger.

Historikk rediger

Fra 1. juli 2007 ble Ryfylke tingrett innlemmet som en del av Stavanger tingrett. I tillegg til de kommuner som de to domstolene allerede dekket ble Sola, som tidligere var en del av Jæren tingrett, lagt inn under domstolen. Kommunene Sauda og Suldal ble i 2008 overført til Haugaland tingrett, og Forsand ble overført til Jæren tingrett.

Før dette dekket Stavanger tingrett bare Stavanger kommune.

Domstolen var gitt domsmyndighet på innretninger og anlegg for undersøkelse etter eller utnyttelse, lagring eller transport av undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone syd for 62. breddegrad.[1]

Med virkning fra 1. mai 2021 ble Stavanger tingrett slått sammen med Jæren tingrett og Dalane tingrett til Sør-Rogaland tingrett.[2][3][4]

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger