Ryfylke tingrett var en førsteinstansdomstol i Rogaland under Gulating lagmannsrett. Tingretten dekket kommunene Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sauda, Strand og Suldal.

Ryfylke tingrett holdt til i Stavanger tinghus.

Domstolen hørte til en av de eldste i landet og på 1920-tallet ble det funnet rettsbøker fra 1604 i Statsarkivet i Bergen. Meget tyder derfor på at den ble opprettet allerede i 1591 da de første sorenskrivere ble utnevnt. Gjennom mer enn 400 år har sorenskriveren hatt en omflakkende tilværelse og det er sorenskrivergårder flere steder i Ryfylke, f.eks. på Jelsa i Suldal og i KnutsvikJøsneset (Hjelmeland). I moderne tid har domstolen vært lokalisert i Stavanger tinghus, siste embetsleder var sorenskriver Christian Fr. Wyller. Foruten sorenskriveren hadde domstolen én tingrettsdommer, én dommerfullmektig og fem funksjonærer.

Fra 1. juli 2007 ble domstolen slått sammen med Stavanger tingrett. Den nye domstolen beholdt Stavanger tingrett som navn og ledes av Helge Bjørnestad. I tillegg til de kommuner som de to domstolene allerede dekket, ble Sola, som tidligere var en del av Jæren tingrett, lagt inn under domstolen. Kommunene Sauda og Suldal ble i overført til Karmsund tingrett (senere til Haugaland tingrett), og Forsand ble overført til Jæren tingrett.