Bobestyrer er en norsk juridisk term. Ved åpning av en konkurs blir det oppnevnt en bobestyrer. Bobestyrer blir også valgt til å bestyre dødsbo, og kalles da gjerne for skiftestyrer, siden fordeling av arv også benevnes arveskifte eller bare skifte.

Bobestyreren har ansvaret for å få solgt eiendeler samt å fordele utbyttet mellom kreditorene til selskapet.

Bobestyrer får ikke sjelden hjelp av en bomedhjelper.

Bobestyrer eller bomedhjelper selger bort alt som er av verdi. Det foregår enten til en oppkjøper som selgervarene videre eller direkte til sluttbruker.

Det er opp til bobestyrer og et kreditorutvalg å beslutte om hva som vil gi størst utbytte.