Privatrett

(Omdirigert fra «Sivilrett»)

Privatrett omhandler den delen av jussen som regulerer rettsforholdene mellom private, i motsetning til offentlig rett. Med «private» menes både fysiske personer (mennesker) og juridiske personer (for eksempel staten, kommuner, aksjeselskaper, borettslag osv.)

Privatretten inndeles vanligvis i fire store hovedområder: Personrett, familierett, arverett og formuerett. Formueretten er det største og mest uensartede rettsområdet av disse fire.

Se også

rediger

Litteratur

rediger