Politidirektoratet

Hovedkontoret for politi- og lensmannsetaten i Norge

Politidirektoratet (POD) er et norsk direktorat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. POD har ansvar for faglig ledelse, styring, fordeling av ressurser, resultatoppfølging og utvikling av politietaten. Direktoratet har ansvar for politiet i de 12 politidistriktene og politiets særorganer, men ikke for Politiets sikkerhetstjeneste, som er direkte underlagt departementet. Direktoratet har heller ikke ansvar for behandlingen av straffesaker. Dette ligger under Riksadvokaten som øverste leder av påtalemyndigheten.

Politidirektoratet
Coat of arms of the Norwegian Police Service.svg
Sentrum politistasjon Politidirektoratet (160520).jpg
TypeDirektorat
Etablert24. oktober 2000
Org.nummer982 531 950
HovedkontorOslo
UnderlagtJustis- og beredskapsdepartementet
Nettsidehttps://www.politi.no/politidirektoratet/
Politidirektoratets tidligere lokaler i Oslo sentrum

Politiets operative funksjoner utøves av politidistriktene eller særorganene (som for eksempel Økokrim), det er bare i spesielle situasjoner at POD griper inn i den operative virksomheten i politidistriktene.[trenger referanse] I viktige nasjonale politisaker kan politidirektøren bruke sin instruksjonsmyndighet og overta styringen av en politioperasjon eller delegere ledelsen til en annen politimester. Ved ekstraordinære politiaksjoner eller kriser kan politidirektøren etablere stab for å understøtte sin ledelse og gjennomføring av PODs ledelses- og koordineringsfunksjon. Avhengig av den aktuelle hendelsen vil POD sørge for at nødvendige personell- og materiellressurser er tilgjengelige og gi råd til og koordinere samarbeid mellom berørte politimestre og særorganer.[trenger referanse] Direktoratet kan også utpeke en politimester som ansvarlig for koordinering på taktisk nivå. Direktoratet har også en rolle i å innhente og bearbeide informasjon fra politidistriktene, koordinere samarbeid og utarbeide situasjonsrapporter til Justis- og beredskapsdepartementet.[1]

POD ble opprettet 1. januar 2001 og har 280 ansatte (2016).[2] Før opprettelsen hadde den øverste ledelsen av Politi- og lensmannsetaten vært styrt av Justisdepartementet direkte. Ved opprettelsen ble et stort antall ansatte i Justisdepartementet overført til POD. Hensikten med opprettelsen var friere og mer faglig ledelse av Politi- og lensmannsetaten.[3] Direktoratet ble i de 11 første år ledet av Ingelin Killengreen, som var politidirektør fra opprettelsen av direktoratet til 2011. Øystein Mæland ble i statsråd 27. mai 2011 utnevnt til ny politidirektør.[4] Han gikk av som direktør august 2012.[5] Odd Reidar Humlegård ble beordret til stillingen som politidirektør fra 20. august 2012.[6] Marie Benedicte Bjørnland tiltrådte som politidirektør 1. april 2019.

POD har kontorer på Majorstuen i Oslo.[7]

OrganisasjonRediger

POD er organisert i fem avdelinger samt en kommunikasjonsstab:[8]

  • Avdeling for etatsledelse og virksomhetsutvikling
  • Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering
  • Politifagavdelingen
  • IKT-avdelingen
  • HR-avdelingen

1. mars 2014 ble det etablert to nye enheter som rapporterer direkte til POD.[9] Den ene enheten, IKT@politiet, skal være IKT-leverandør for hele politietaten og består av omkring 200 ansatte, med arbeidssted Majorstuen i Oslo. Den andre enheten, Fellestjenester@politiet, skal være en profesjonell leverandør av materiell, samband og fellestjenester til politietaten, og består av omkring 140 ansatte med arbeidssted i Oslo og på Jaren. Like før etableringen ble navnet på de to nye enhetene endret til henholdsvis Politiets IKT-tjenester og Politiets fellestjenester.[10]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger