Den militære påtalemyndighet i Norge

Den militære påtalemyndighet i Norge er påtalemyndighet i straffesaker som angår brudd på militær straffelov. I tillegg rådgir den militære sjefer i disiplinærsaker og deltar i internasjonalt samarbeid om aktuelle folkerettslige og miltærjuridiske problemstillinger.[1]

Den militære påtalemyndighet består av Generaladvokaten, Krigsadvokatene for Nord-Norge og Krigsadvokatene for Sør-Norge.[2] Generaladvokaten ledes av generaladvokat Lars Morten Bjørkholt mens Krigsadvokatene for Nord-Norge og Krigsadvokatene for Sør-Norge ledes av førstekrigsadvokater.

I fredstid er embedet underlagt statsadvokatene påtalemessig. I krigstid har embedet samme påtalekompetanse som statsadvokatene og er direkte underlagt Riksadvokaten. Den militære påtalemyndighet er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger