3. departement

tidligere norsk departement (1814–1818)

3. departement var i perioden 18141818 en av enhetene i den norske sentraladministrasjonen.

2. mars 1814 kunngjorde prins Christian Frederik at det skulle oppnevnes et regjeringsråd og et sentralt embetsverk. Dette skulle organiseres i fem departementer etter forbilde av det som i Danmark het kollegier. De fem departementene blei betegna ved tall, og 3. departement fikk ansvar for alle saker som angikk juridiske saker og rettspleie; likevel ikke politisaker, som lå under 2. departement.

I og med Grunnloven av 17. mai 1814 endra regjeringsrådet betegnelse til statsrådet.

30. november samme år (ved etableringa av unionen med Sverige) blei departementsordninga endra. Det skulle da være seks departement. Justissakene blei flytta til 2. departement, mens 3. departement fikk ansvaret for politisaker, samt fengsels-, skyss-, vei-, post- og medisinalvesenet.

Etter vedtak 17. november 1818 blei det ytterligere endringer i departementene fra 1. januar 1819. Vi fikk da departementsnavn av dagens type, altså etter saksfeltet. I denne sammenheng blei det etablert et felles justis- og politidepartement. 3. departements øvrige saker blei stort sett tilført det nye Finansdepartementet.

Sjef for 3. departement (første ordning – justissaker)

rediger

Sjefer for 3. departement (andre ordning – politisaker)

rediger
  • Christian Adolph Diriks, 18. november 1814 – mai 1817
  • Christian Krohg, mai – 18. oktober 1817
  • Christian Adolph Diriks, 18. oktober 1817 – 28. januar 1818
  • Christian Krohg, 28. januar – 4. mars 1818
  • Christian Adolph Diriks, 4. mars 1817 – 1. januar 1819

Kilder

rediger
  • Håndbok for Riksarkivet (redigert av Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset), ad Notam Gyldendal, Oslo 1992, side 86–88.
  • Det norske statsråd 1814–1945, Statsministerens kontor 1996, side 19 ff.