2. departement

tidligere norsk departement (1814–1818)

2. departement var i perioden 18141818 en av enhetene i den norske sentraladministrasjonen.

2. mars 1814 kunngjorde prins Christian Frederik at det skulle oppnevnes et regjeringsråd og et sentralt embetsverk. Dette skulle organiseres i fem departementer etter forbilde av det som i Danmark het kollegier. De fem departementene blei betegna ved tall, og 2. departement fikk ansvar for «samtlige til den indvortes Bestyrelse henhørende Sager», samt saker angående politi, telegraf, veier, post, skyss og sesjon.

I og med Grunnloven av 17. mai 1814 endra regjeringsrådet betegnelse til statsrådet.

30. november samme år (ved etableringa av unionen med Sverige) blei departementsordninga endra. Det skulle da være seks departement. Det meste av «indresaker» blei plassert i 4. departement, mens politi, skyss, vei og post blei tillagt 3. departement. 2. departement fikk etter dette ansvaret for juridiske spørsmål og rettsvesen.

Etter vedtak 17. november 1818 blei det ytterligere endringer i departementene fra 1. januar 1819. Vi fikk da departementsnavn av dagens type, altså etter saksfeltet.

Sjefer for 2. departement (første ordning – indre saker) rediger

Sjefer for 2. departement (andre ordning – justissaker) rediger

Kilder rediger

  • Håndbok for Riksarkivet (redigert av Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset), ad Notam Gyldendal, Oslo 1992, side 86–88.
  • Det norske statsråd 1814–1945, Statsministerens kontor 1996, side 19 ff.