Åpne hovedmenyen
Spesialenheten for politisaker
Spesialenheten for politisaker
Spesialenheten for politisaker har sitt hovedsete i Triangelgården på Hamar
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2005; 14 år siden (2005-01-01)[1]
SjefJan Egil Presthus[2]
HovedkontorHamar
Lokale ledd3 etterforskingsavdelinger[3]
EierJustis- og beredskapsdepartementet
Ansatte37 (2016)[4]
Nettsidespesialenheten.no

Spesialenheten for politisaker er et norsk statlig organ som ble opprettet 1. januar 2005. Enheten erstattet da de tidligere tolv særskilte etterforskningsorganene (SEFO). Spesialenheten har som oppdrag å etterforske saker hvor tjenestemenn i politiet eller påtalemyndigheten er anmeldt for påstått straffbare handlinger begått i tjenesten.

Rundt 94 prosent av anmeldte saker mot politiet henlegges (2008).[5] Til sammenligning ble ifølge Statistisk sentralbyrå 64,8 prosent av anmeldte forbrytelser henlagt (1997).[6]

OrganiseringRediger

Enheten er uavhengig av politi og påtalemyndigheten, og er organisatorisk lagt under Sivilavdelingen i Justisdepartementet. Faglig er den underlagt Riksadvokaten, som tar stilling til klager på avgjørelser gjort av enheten. Enheten består i regionale etterforskningsavdelinger samt en sentral ledelse og stab i Hamar. Det er sjefen for enheten, for tiden Jan Egil Presthus, som etter innstilling fra de ulike regionkontorene som avgjør spørsmål om tiltale i hver sak. Fra 1. januar 2008 ble enheten omorganisert fra fem etterforskningsavdelinger til tre. Disse ligger i Hamar/Oslo, Bergen og Trondheim.

Etterforskningsavdelingene i Bergen og Trondheim ledes av advokater på verv, mens leder for avdelingen i Hamar/Oslo er fast ansatt. For øvrig består de ulike avdelingene av fast ansatte etterforskningsledere (jurister) og spesialetterforskere. En psykolog er også tilknyttet enheten.

RegionkontorerRediger

  • Region Øst-Norge (Hamar/Oslo): Østfold, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark, agderfylkene og Rogaland
  • Region Vest-Norge (Bergen): Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Region Midt-Norge (Trondheim): Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

KritikkRediger

Spesialenheten har møtt kritikk fra flere kanter for å ikke være faktisk uavhengig. Spesielt det forhold at mange av enhetens ansatte er tidligere politifolk eller påtalejurister har medført at det stilles spørsmål ved uavhengigheten. Det har i så måte blitt etterlyst en karantenetidordning før politiansatte kan gå over i spesialenheten.[7] Et annet forhold er at de aller fleste saker som etterforskes av enheten ikke ender med tiltale, herunder de 10 alvorligste sakene som enheten har etterforsket siden opprettelsen..[8] Det har også blitt vist til lang saksbehandlingstid i enhetens arbeid, som pr. desember 2008 var 153 dager (5 måneder) i gjennomsnitt.[trenger referanse]

Noe av kritikken er tilbakevist i NOU 2009:12 som er utarbeidet av Finstad-utvalget, og gir en grundig gjennomgang av kontrollmekanismer for norsk politi.

ReferanserRediger

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger