Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er et norsk statlig organ, opprettet med hjemmel i domstolloven. Rådet utsteder bevilling til advokater, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak, og fører tilsyn med praktiserende advokater og rettshjelpere.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
TypeForvaltningsorgan[1]
VirkeområdeNorge
Org.nummer914459265
LederChristian Bruusgaard
HovedkontorOslo
UnderlagtJustis- og beredskapsdepartementet
Misjonadvokatbevilling
Ansatte 10[2]
Nettstedtilsynet.no

Rådet ledes av et styre som består av en praktiserende advokat som formann, samt to styremedlemmer hvorav den ene skal være statsautorisert revisor. Styret oppnevnes av Kongen i statsråd for to år, med adgang til gjenoppnevnelse hver gang for ytterligere to år. Finansieringen av rådet skjer gjennom årlige pliktbidrag fra advokater og rettshjelpere.

I sitt tilsyn med advokatvirksomhet, har rådet innsyn i alle opplysninger som er nødvendige for kontroll uten hinder av advokatenes taushetsplikt. Rådet kan også la avholde bokettersyn.

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger