Tilsynsutvalget for dommere

Norsk statlig organ

Tilsynsutvalget for dommere er et norsk statlig disiplinærorgan for dommere. Dette omfatter alle fagdommere i tingretten, lagmannsrettene, Høyesterett, jordskiftedomstolene og jordskifteoverrettene. Ordningen gjelder foruten de faste embetsdommere, også midlertidige dommere, herunder dommerfullmektiger. Utvalget behandler klager og kan også ta opp forhold av eget tiltak, samt komme med generelle uttalelser om hva som omfattes av begrepet «god dommerskikk». Utvalget har dermed karakter av både klageorgan og etisk råd.[1]

Som disiplinærtiltak kan en dommer gis kritikk eller advarsel.[2]

Utvalgets viktigste rettesnor er å arbeide for å avdekke forhold som er egnet til å svekke tilliten til domstolene.[3]

Utvalget består av to dommere fra Høyesterett, lagmannsrettene eller tingrettene, én advokat og to medlemmer som representanter for almenheten. Når utvalget behandler saker som gjelder en jordskiftelagdommer eller en jordskiftedommer, deltar en jordskiftelagdommer eller jordskiftedommer i stedet for en dommer.[4]

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger