Norges statsminister i Stockholm

Norges statsminister i Stockholm var et statsrådsembede fra 1873 til 1905 i Unionen mellom Sverige og Norge. Norges statsminister i Stockholm hadde rang etter Norges statsminister i Kristiania.

Det norske Ministerhotellet i Stockholm.

Etter at unionen med Sverige trådte i kraft i 1814 ble den norske regjeringen todelt, med en avdeling i Kristiania og en i Stockholm. I Norges Grunnlov ble det i paragraf 15 tatt inn:

«Hos Kongen forbliver stedse, under hans Ophold i Sverige, den Norske Statsminister og tvende af Statsraadets Medlemmer, hvilke sidste aarligen omskifte.»

Fra 1814 til 1873 hadde Norges statsminister dermed tilhold ved statsrådsavdelingen i Stockholm. I kongens og statsministerens fravær ble Norges regjering i Kristiania ledet av henholdsvis stattholderen og førstestatsråden.

Etter nedleggelsen av stattholderembetet i 1873, ble det samme år opprettet en nytt embete som statsminister i Kristiania. Rangen som Norges statsminister ble overført til dette, mens embetet som norsk statsminister i Stockholm fra nå og fram til unionsoppløsningen i 1905 fikk klarere preg av å være den norske regjeringens representant hos kongen.

«Statsminister» må i denne sammenheng forstås i lys av den personlige kongemakten som først begynte å se sine begrensninger gjennom den gradvise innføringen av parlamentarisme fra 1884.

Forøvrig fantes det i Sverige-Norge 1814-1905 på forskjellige tidspunkt hele fem personer med tittel av statsminister: Sveriges statsminister, Norges statsminister, justitie-statsministern (den svenske justisministeren), statsministern för utrikes ärendena (den svensk-norske utenriksministeren) og Norges statsminister i Stockholm.

Systemet med et todelt statsråd førte til at departementenes innstillinger til statsråd finnes både i det enkelte departementsarkiv og i den voluminøse serien med over 1000 bind kalt regjeringsinnstillinger. Skriften er som regel penere og lettere å lese i innstillingene som ble sendt til Stockholm. Bindene frem til 1833 er digitalisert.

Norges statsministre i Stockholm

rediger
Periode Navn
18141822 Peder Anker
18221827 Mathias Sommerhielm
1827 Poul Christian Holst
18271828 Jørgen Herman Vogt
18281841 Severin Løvenskiold
18411858 Frederik Due
18581871 Georg Sibbern
18711884 Otto Richard Kierulf
1884 Wolfgang Wenzel Haffner
1884 Carl Otto Løvenskiold
18841888 Ole Richter
18881889 Jacob Stang
18891891 Gregers Gram
18911893 Otto Blehr
18931898 Gregers Gram
18981902 Otto Blehr
19021903 Ole Anton Qvam
19031905 Sigurd Ibsen
1905 Jørgen Løvland

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata