Førstestatsråd var en halvoffisiell betegnelse på lederen av den norske regjeringsavdelinga i Christiania i perioden 1814–1873.

Ved inngåelsen av unionen med Sverige blei den norske regjeringa delt i to avdelinger. Avdelinga i Stockholm bestod av en statsminister og to statsråder. Avdelinga i Christiania bestod av statsråder som stort sett leda fagdepartementer. Denne avdelinga blei leda av en visekonge (unionens kronprins) eller en stattholder. I de tilfeller begge disse funksjonene var vakante (eller hadde fravær av annen grunn), var det førstestatsråden som var statsrådets formann.

Førstestatsråden var vanligvis eldste statsråd, og det skjedde ingen spesiell utnevning til funksjonen før ved Frederik Stang i 1861. Den samme Stang blei 21. juli 1873 utnevnt til det nyoppretta embetet som statsminister i Christiania. I og med dette gikk betegnelsen førstestatsråd ut av bruk.

Det kan nevnes at i Debes' oversikt over Norges regjeringer år for år benyttes betegnelsen førstestatsråd første gang om Jonas Collett fra 6. desember 1829, da stattholder Baltzar von Platen døde og stattholderembetet blei stående vakant. Tittelen forsvinner igjen fra listene i 1836, da Herman Wedel Jarlsberg blei utnevnt til stattholder. Den kommer tilbake 22. juni 1857, da det etter denne tid verken var stattholder eller visekonge i riket.

Følgende var førstestatsråder:

Navn Fra Til Merknad
Frederik Gottschalk von Haxthausen 1814 20.08.1814
Marcus Gjøe Rosenkrantz 11.11.1814 31.01.1815
Mathias Otto Leth Sommerhielm 31.01.1815 01.07.1822 Da utnevnt til statsminister i Stockholm
Jonas Collett 01.07.1822 19.09.1836
Thomas Fasting 19.09.1836 17.10.1839 Var ved Stockholmsavdelinga til november 1836
Nicolay Johan Lohmann Krog 17.10.1839 05.01.1855
Jørgen Herman Vogt 05.01.1855 04.12.1858
Hans Christian Petersen 04.12.1858 12.12.1861 Erik Røring Møinichen var midlertidig førstestatsråd fram til Stang tiltrådte
Frederik Stang 17.12.1861 21.07.1873 Da utnevnt til statsminister i Christiania

Litteratur

rediger
  • Debes, Jan (1950): Det norske statsråd 1814–1949, Cammermeyer, Oslo
Autoritetsdata