Emil Stangs andre regjering

Norges regjering 1893–1895

Emil Stangs andre regjering var en Høyre-regjering som tiltrådte 2. mai 1893. 31. januar 1895 søkte den om avskjed. I statsråd 27. februar 1895 ba kongen regjeringen trekke avskjedssøknaden tilbake, uten at regjeringen var villig til dette. I statsråd 14. oktober 1895 ble Stangs andre regjering innvilget avskjed.

Navn Parti Fra Til
Statsminister
og sjef for Revisjonsdepartementet til 7. september 1894
Sjef for Kirkedepartementet fra april 1895  
Emil Stang   H        
Norges statsminister i Stockholm   Gregers Gram   H        
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Justisdepartementet   Francis Hagerup   H      juli 1894  
   Ernst Motzfeldt   H   juli 1894     
Finansdepartementet   Ole Andreas Furu   H      august 1895  
   Francis Hagerup   H   august 1895     
Revisjonsdepartementet   Ole Andreas Furu   H   7. september 1894   27. april 1895  
   Johannes Winding Harbitz   H   27. april 1895     
Indredepartementet   Johan Thorne   H      3. mars 1894  
   Peter Birch-Reichenwald   H   3. mars 1894     
Kirkedepartementet   Anton Christian Bang   H      april 1895  
   Emil Stang   H   april 1895     
Forsvarsdepartementet   Wilhelm Olssøn   H      juli 1894  
   Johannes Winding Harbitz   H   juli 1894   april 1895  
   Wilhelm Olssøn   H   april 1895     
Arbeidsdepartementet   Peder Nilsen   H        
Statsrådsavdelingen i Stockholm   Ernst Motzfeldt   H      juli 1894  
   Johannes Winding Harbitz    H      juli 1894  
   Wilhelm Olssøn   H   juli 1894   april 1895  
   Francis Hagerup   H   juli 1894   august 1895  
   Anton Christian Bang   H   april 1895     
   Ole Andreas Furu   H   august 1895