Revisjonsdepartementet

Revisjonsdepartementet var et norsk departement som eksisterte i perioden 18221918.

Mariboegården i Prinsens gate 20 i Oslo, der Revisjonsdepartementet holdt til fra 1852 til 1917. Foto: Oslo Museum (Ukjent fotograf)

Opprettelsen og nedleggelsen

rediger

Departementet ble opprettet i 1822, med virkning fra 1. august. Hensikten med departementet var å ha en konstitusjonell kontroll over statens pengebruk.

Revisjonsdepartementet var tema for politisk debatt, der blant andre Johan Sverdrup og opposisjonen til regjeringen jobbet imot dette departementet. De ville ha denne funksjonen underlagt folkevalgte organer. 30. januar 1918 besluttet Stortinget å legge ned departementet med virkning fra 1. juli. Oppgavene ble overført til den nyetablerte Statsrevisjonen (Riksrevisjonen fra 1. juli 1938).

Arbeidsoppgaver

rediger

Departementet fikk ansvar for revisjon og desisjon av statens regnskaper (alle departementene), og skulle på denne måten bidra til mindre mistanke mot statsansattes mislighold av penger.

Imidlertid var det flere mangler ved dette departementet, som gjorde at det ikke oppnådde full kontroll på statens pengebruk. Departementet fikk ikke ansvar for kontroll av regninger som skulle anvises, og det var flere departementer som beholdt ansvaret for revisjon av egne eller underliggende etater sine regnskaper. Ansvaret for noen av disse regnskapene ble imidlertid overført til Revisjonsdepartementet senere, blant annet fikk de ansvaret for skoleregnskapet overført fra Kirkedepartementet i 1885.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger