Agronom

en person med landbruksfaglig utdannelse

Agronom er en yrkestittel for personer med landbruksfaglig utdannelse.

Tittelen kan både referere til en utdannelse, og til en stilling. Utdannelsen kan være fra en jordbruksskole, eller, i Norge, fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (tidligere UMB og Norges landbrukshøgskole). I resten av Norden brukes tittelen agronom bare om kandidater med høyere landbruksutdannelse, dvs. tilsvarende NMBU.

I Norge, kan «agronom» også være en del av stillingstittelen til ansatte i offentlig landbruksforvaltning: herredsagronom, fylkesagronom, reindriftsagronom, m.fl.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger