Sivilagronom

høyere grad i landbruksfag i Norge

Sivilagronom er i Norge en tittel for personer som har avlagt høyere utdannelse av 5-års varighet innen landbruk ved NMBU (tidligere NLH og UMB), eller eksamen fra godkjent utenlandsk universitet.

Tittelen sivilagronom var tidligere beskyttet i Norge. Etter gjennomføring av «Kvalitetsreformen for utdanning i Norge» med 3-årig bachelorgrad og deretter 2-årig mastergrad blir sivilagronom gitt som sidetittel til f.eks. graden Master ved NMBU.

Autoritetsdata