Embetsbolig

(Omdirigert fra «Embedsbolig»)

En embetsbolig er en bolig som følger et embete. Begrepet brukes om offisielle residenser for statssjefer, regjeringssjefer og andre høyere embetsmenn, og om pliktig bolig for ansatte i offentlige embeter.

Embetsboligen til Storbritannias statsminister
Embetsboligen til Norges statsminister
Embetsboligen til Sveriges statsminister

I tidligere tider har det i Norge fulgt embetsboliger med flere offentlige beskikkelser, bl.a som fogd, sorenskriver, prest, biskop, amtmann, offiserer og i noen grad lensmann. Med de fleste av boligene fulgte det en jordvei slik at stillingsinnehaveren samtidig ble gårdbruker. I dag er det i Norge bare statsministeren og prester i Den norske kirke som har obligatorisk embetsbolig.

Et utvalg embetsboliger for politiske ledere

rediger

Norden

rediger

Storbritannia

rediger