Embedsbolig

En embedsbolig er en bolig som følger et embede. Begrepet brukes om offisielle residenser for statssjefer, regjeringssjefer og andre høyere embedsmenn, og om pliktig bolig for ansatte i offentlige embeder.

Embedsboligen til Norges statsminister
Embedsboligen til Sveriges statsminister

I tidligere tider har det i Norge fulgt embedsboliger med flere offentlige beskikkelser, bl.a som fogd, sorenskriver, prest, biskop, amtmann, offiserer og i noen grad lensmann. Med de fleste av boligene fulgte det en jordvei slik at stillingsinnehaveren samtidig ble gårdbruker. I dag er det i Norge bare statsministeren og prester i Den norske kirke som har obligatorisk embedsbolig.


Et utvalg embedsboliger for politiske ledereRediger

NordenRediger

StorbritanniaRediger

USARediger