Gunnar Knudsens andre regjering

Norges regjering 1913–1920

Gunnar Knudsens andre regjering ble utnevnt 31. januar 1913. Regjeringen var en flertallsregjering fra Venstre. Ved stortingsvalget i 1918 mistet imidlertid Venstre 22 mandater, og kom i mindretall i Stortinget. Regjeringen Gunnar Knudsen søkte avskjed 4. februar 1919, men ble av kongen anmodet om å fortsette. Den 16. juni 1920 søkte regjeringen på nytt avskjed, etter at opposisjonens forslag til revidert veibudsjett med en million kroner ekstra til veibygging ble vedtatt i Stortinget. Regjeringens avskjed ble innvilget i statsråd 19. juni, med virkning fra 21. juni 1920.

Statsminister Gunnar Knudsen

Gunnar Knudsens andre regjering ble etterfulgt av Otto B. Halvorsens første regjering (H og FrV).

Navn Parti Fra Til
Statsminister
Sjef for Revisjonsdepartementet[1]
Sjef for Landbruksdepartementet
Sjef for Finansdepartementet[2]  
Gunnar Knudsen   V    
 
 
12. desember 1919  
 
 
1. juli 1918  
Utenriksminister
Sjef for Industriforsyningsdepartementet  
Nils Claus Ihlen   V    
5. juli 1918  
 
21. juli 1918  
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Handelsdepartementet[3]   Johan Castberg   V      3. juni 1913  
Sosialdepartementet   Paal Berg   V   20. februar 1919     
   Lars Abrahamsen[4]   V   1. oktober 1916   20. februar 1919  
   Kristian Friis Petersen   V   22. april 1914   1. oktober 1916  
   Johan Castberg   V   3. juni 1913   21. april 1914  
Handels- og sjøfartsdepartementet[5]   Birger Stuevold-Hansen   V   20. februar 1919     
   Kristian Friis Petersen   V   1. oktober 1916   20. februar 1919  
Justisdepartementet   Otto Albert Blehr   V   1. mai 1917     
   Andreas Urbye   V   26. juli 1916   1. mai 1917  
   Lars Kristian Abrahamsen   V      26. juli 1916  
Kirkedepartementet   Jørgen Løvland   V   26. oktober 1915     
   Aasulv Olsen Bryggesaa   V      26. oktober 1915  
Forsvarsdepartementet   Ivar Aavatsmark   V   17. juni 1919     
   Rudolf Peersen   V   20. februar 1919   17. juni 1919  
   Christian Theodor Holtfodt   V   8. august 1914   20. februar 1919  
   Hans Vilhelm Keilhau   V      8. august 1914  
Finansdepartementet   Gunnar Knudsen (konstituert)   V   12. desember 1919     
   Otto Albert Blehr (konstituert)   V   23. april 1915   16. juli 1915  
   Anton Omholt[6]   V      16. juni 1920  
Arbeidsdepartementet   Ole Monsen Mjelde   V   10. mai 1920     
   Martin Olsen Nalum   V   26. juli 1916   7. mai 1920  
   Andreas Urbye   V      26. juli 1916  
Provianteringsdepartementet[7]   Håkon Five   V   20. februar 1919     
   Birger Stuevold-Hansen   V   28. november 1917   20. februar 1919  
   Oddmund Vik   V   26. juli 1916   28. november 1917  
Industriforsyningsdepartementet[8]   Haakon Hauan   V   21. juli 1918   1. mai 1920  
   Nils Claus Ihlen   V   5. juli 1918   21. juli 1918  
   Torolf Prytz   V   30. april 1917   5. juli 1918  


Fotnoter

rediger
 
https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/tidligere-regjeringer-og-historie/sok-i-regjeringer-siden-1814/historiske-regjeringer/regjeringsliste-1905-1945/gunnar-knudsens-andre-regjering/id507308/satt fra 31. januar 1913 til 21. juni 1920, og hadde i perioden ulike medlemmer. Bildet er feilaktig merket regjering 1, men viser Knudsens andre i 1913.
Fra venstre:
1. Hans V. Keilhau, forsvarsminister
2. Nils Claus Ihlen, utenriksminister
3. Lars Abrahamsen, justisminister
4. Gunnar Knudsen, statsminister
5. Anton T. Omholt, finansminister
6. Aasulv Bryggesaa, kirke- og undervisningsminister
7. Andreas Urbye, arbeidsminister
8. Johan Castberg, sosial- og handelsminister
  1. ^ Revisjonsdepartementet ble nedlagt 1. juli 1918.
  2. ^ Gunnar Knudsen fungerte som sjef for Finansdepartementet Anton Omholts andre permisjon fra 12. desember 1919
  3. ^ Handelsdepartementet ble reorganisert som Sosialdepartementet fra 3. juni 1913. Handelsdepartementets saker ble delt mellom det nye Sosialdepartementet og Utenriksdepartementet. Etter sterkt press fra handelsnæringen ble det imidlertid igjen opprettet et nytt handelsdepartement under navnet Handels- og Sjøfartsdepartementet, fra 1. oktober 1916.
  4. ^ Lars Abrahamsen ble utnevnt til sjef for Sosialdepartementet 26. juli 1916, men tiltrådte 1. oktober.
  5. ^ Handels- og sjøfartsdepartementet ble opprettet 1. oktober 1916 (se ovenfor).
  6. ^ Anton Omholt var permittert fra sin stilling som sjef for Finansdepartementet i to peridoder, 23. april - 16. juli 1915 og fra 12. desember 1919 til han gikk av 16. juni 1920
  7. ^ Provianteringsdepartementet ble opprettet 26. juli 1916
  8. ^ Industriforsyningsdepartementet ble opprettet 28. april 1917 og nedlagt 30. april 1920.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata