Jens Stoltenbergs første regjering

Norges regjering 2000–2001

Jens Stoltenbergs første regjering ble utnevnt av Kongen i statsråd den 17. mars 2000. Den var en mindretallsregjering utgått av Det norske Arbeiderparti (Ap). Etter Stortingsvalget 1997 fikk Ap 65 mandater på Stortinget, og var avhengig av støtte fra 20 mandater fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å få det nødvendige flertall på 83 mandater.

Jens Stoltenbergs første regjering

Norges regjering
Formet17. mars 2000
Oppløst19. oktober 2001
Organisering
MonarkHarald V
Partier  Arbeiderpartiet
ForgjengerKjell Magne Bondeviks første regjering
EtterkommerKjell Magne Bondeviks andre regjering

Regjeringens tilkomst

rediger

Etter å ha tapt sitt kabinettsspørsmål på den såkalte gasskraft-saken leverte Kjell Magne Bondevik inn sin regjerings avskjedssøknad 10. mars 2000. Flertallet som hadde stemt mot kabinettspørsmålet besto av Arbeiderpartiet og Høyre, og i sitt innlegg i stortingsdebatten etter vedtaket pekte Bondevik på Jens Stoltenberg, som leder for det største partiet av de to.

Høyres Jan Petersen ønsket å danne en ny regjering, siden de ikke-sosialistiske partiene (Høyre, KrF, Frp, Senterpartiet og Venstre) hadde flertall i Stortinget. Sentrumspartiene ville imidlertid ikke gå inn i et regjeringssamarbeid med Høyre etter at partiet hadde felt regjeringen deres. Fra før var det også uenighet mellom de tre partiene om forholdet til Høyre.

Arbeiderpartiet begynte derfor sonderinger, og etter kort tid var det klart at Stoltenberg kunne danne regjering. Regjeringen ble utnevnt 17. mars 2000.

Navn Parti Fra Til
Statsminister   Jens Stoltenberg   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Utenriksminister   Thorbjørn Jagland   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Utenriksdepartementet (utviklingssaker)   Anne Kristin Sydnes   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Finans- og tolldepartementet   Karl Eirik Schjøtt-Pedersen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Forsvarsdepartementet   Bjørn Tore Godal   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Fiskeridepartementet   Otto Gregussen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker)   Guri Ingebrigtsen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Sosial- og helsedepartementet (helsesaker)   Tore Tønne   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Samferdselsdepartementet   Terje Moe Gustavsen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Kommunal- og regionaldepartementet   Sylvia Brustad   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Nærings- og handelsdepartementet   Grete Knudsen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Olje- og energidepartementet   Olav Akselsen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Justis- og politidepartementet   Hanne Harlem   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Arbeids- og administrasjonsdepartementet   Jørgen Kosmo   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Barne- og familiedepartementet   Karita Bekkemellem Orheim   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Landbruksdepartementet   Bjarne Håkon Hanssen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Miljøverndepartementet   Siri Bjerke   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet   Trond Giske   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Kulturdepartementet   Ellen Horn   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  


Regjeringens arbeid

rediger

Da Stoltenberg tok over som statsminister, var det 18 måneder til neste stortingsvalg. Arbeiderpartiet hadde slitt med oppslutningen siden stortingsvalget i 1997, som ble preget av Thorbjørn Jaglands 36,9-ultimatum. Jagland fikk også en del av ansvaret for det dårlige kommunevalget i 1999.

Særlig tre store saker ble igangsatt eller innført av Stoltenberg-regjeringen:

  • Helseforetaksreformen, som overførte ansvaret for sykehusene fra fylkeskommunene til staten 1. januar 2002
  • Delprivatisering av Statoil
  • En reform av regelverket for merverdiavgift (moms), som blant annet innførte moms for de fleste typene tjenester

I tillegg innførte regjeringen den såkalte handlingsregelen for bruken av midler fra Oljefondet, og tok opp fornying av offentlig sektor som en viktig sak.[1] Reformene var imidlertid omstridt, også innad i Arbeiderpartiet. Momsreformen bidro dessuten til å senke partiets oppslutning bare tre måneder før stortingsvalget i 2001. 20 år etter omtalte likevel Morgenbladet Stoltenberg-regjeringen som "den mest handlekraftige regjeringen i moderne tid".[2] Regjeringen inngikk avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) med partene i arbeidslivet ved LO, NHO, YS, HSH, KS, staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Akademikerne 3. oktober 2001.[3]

Regjeringens avgang

rediger

Ved stortingsvalget 10. september 2001 gikk Arbeiderpartiet kraftig tilbake og mistet 22 mandater (omtrent en tredjedel av stortingsgruppen sin). Matematisk kunne regjeringen bli sittende med støtte fra både SV og KrF, men ettersom KrF begynte å sondere med Høyre var denne muligheten kun hypotetisk.

Forhandlingene mellom de borgerlige partiene trakk imidlertid ut, og først den 17. oktober 2001 var det klart at det var flertall for regjeringsskifte. Stoltenberg leverte da inn sin avskjedssøknad, og Kongen innvilget denne 19. oktober 2001. Samme dag ble Kjell Magne Bondeviks andre regjering utnevnt.

I perioden mellom valget og regjeringens avgang skjedde terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

Referanser

rediger
  1. ^ ««I 2021 må Støre være bedre forberedt»». www.dagsavisen.no (norsk). Besøkt 23. november 2020. 
  2. ^ «Stoltenberg I». morgenbladet.no. Arkivert fra originalen 1. desember 2020. Besøkt 23. november 2020. 
  3. ^ Sosialdepartementet (29. oktober 2003). «Evaluering av IA-avtalen». 044021-220003 (norsk). Besøkt 4. mai 2022. 

Kilder

rediger