Johan Ludwig Mowinckels første regjering

Norges regjering 1924–1926

Johan Ludwig Mowinckels første regjering tiltrådte 25. juli 1924. Den var en ren venstreregjering.

Mowinckel, som hadde vært utenriksminister i Otto Albert Blehrs andre regjering 1922-23 fulgte opp Jørgen Løvlands tradisjon med at statsministeren også var utenriksminister, noe han gjennomførte i alle sine tre regjeringsperioder. Etter Mowinckel har ingen annen norsk statsminister gjort det samme.

Navn Parti Fra Til
Statsminister
Utenriksminister  
Johan Ludwig Mowinckel   V        
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Justisdepartementet   Paal Berg   V        
Landbruksdepartementet   Håkon Five   V        
Kirkedepartementet   Ivar P. Tveiten   V        
Forsvarsdepartementet   Rolf Jacobsen   V        
Sosialdepartementet   Lars Oftedal   V        
Handelsdepartementet   Lars Olai Meling   V        
Arbeidsdepartementet   Ole Monsen Mjelde   V        
Finansdepartementet   Arnold Holmboe   V