Abraham Berges regjering

Norges regjering 1923–1924

Abraham Berges regjering tiltrådte 30. mai 1923 etter statsminister Otto B. Halvorsens død i embetet. Den var som sin forgjenger en samarbeidsregjering mellom Høyre og Frisinnede Venstre.

Abraham Berges regjering

Norges regjering
Formet30. mai 1923
Oppløst25. juli 1924
Organisering
Ant. ministere9
Partier  Frisinnede Venstre
  Høyre
StatusMindretallsregjering
ForgjengerOtto B. Halvorsens andre regjering
EtterkommerJohan Ludwig Mowinckels første regjering
Navn Parti Fra Til
Statsminister
Sjef for Finansdepartementet  
Abraham Berge   FrV        
Utenriksminister   Christian Fredrik Michelet   H        
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Justisdepartementet   Christian Lange Rolfsen   H        
Landbruksdepartementet   Anders Venger   H        
Kirkedepartementet   Ivar B. Sælen   H      23. nov 1923  
   Karl Sanne   H   23. nov 1923     
Forsvarsdepartementet   Karl Wilhelm Wefring   FrV        
Sosialdepartementet   Odd Klingenberg   H        
Handelsdepartementet   Johan Henrik Rye Holmboe   FrV        
Arbeidsdepartementet   Cornelius Middelthon   H        


Riksrett mot statsminister Berge sin regjering

rediger

Sakens bakgrunn: Abraham Berge og seks av hans statsråder deriblant Venger ble i 1926 stilt for riksrett. Regjeringen Berge hadde gjort bevilgninger uten å informere Stortinget. Saken var fra 1923 og bevilgningene var gjort for å støtte Den norske Handelsbank.

Den 14. juli 1926 traff Odelstinget følgende vedtak:

«Det skal reisast riksrettssøksmål mot statsminister h. v. Abraham Berge og statsrådene O. Klingenberg, C.F. Michelet, C. Middelthon, J. Rye Holmboe, A. Venger og K.W. Wefring for at dei

  • 1. ved ei ordning, som dei fekk til eller var med på i tidi 25.-31. mai 1923, let A/S Den norske handelsbank få eit innskot stort 25 millionar krunor i statsvekslar, og at dei ved dette gjekk fram på ein måte, som ikkje er samhøveleg med riksskipnaden;
  • 2. i statsråd hjå Kongen den 19. januar 1924 ikkje kom fram med upplysning um innskotet på 25 millionar krunor i A/S Den norske handelsbank og let Kongen vedtaka ei misvisande uppgave til Stortinget yver dei innskot staten hadde i innanlandske banker;
  • 3. den gongen dei ved fyrehavingane i Stortinget 7. og 8. april 1924 fekk vedteke framlegget um statsgaranti for A/S Den norske handelsbank for upp til 15 millionar krunor, dulde for Stortinget, at banken tidlegare hadde fenge statsstudnad på 25 millionar krunor, som då framleis var ståande i banken.»

Berge og statsrådene ble 25. mars 1927 likevel frikjent (under dissens) ut fra at de hadde handlet i beste mening.

Domsslutningen ble:

Litteratur

rediger
  • Riksrettstidende 1926-27

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata