Frederik Stangs ministerium

Norges regjering 1861–1880

Frederik Stangs ministerium ble utnevnt 17. desember 1861, og ble den første norske regjering som ble ledet av en statsminister, etter at Oscar II avskaffet stattholderembetet i 1873. Regjeringen gikk strengt tatt ikke av, ettersom begrepet om at en regjering «går av», er knyttet til parlamentarismen. Stangministeriets utløp tidfestes til Stangs avgang 11. oktober 1880.

I henhold til «Unionsgrunnloven» skulle tre medlemmer av regjeringen oppholde seg ved Kongens side i Stockholm. De to medlemmene ble skiftet ut årlig

«Hos Kongen forbliver stedse, under hans Ophold i Sverige, den ene Statsminister og tvende af Statsraadets Medlemmer, hvilke sidste aarligen omskifte.»

Dette innebar at regjeringene i perioden 1814-1905 hadde stor gjennomtrekk i posisjonene.

StatsministreRediger

StatsråderRediger

KilderRediger

Forgjenger:
 Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet 
Norges regjeringer
Etterfølger:
 Christian August Selmers ministerium