Armédepartementet

tidligere norsk departement

Armédepartementet var tidligere et departement i den norske statsforvaltninga.

Under Christian Frederiks styre i 1814 var forsvarssaker ikke til behandling i statsrådet. Det var for slike saker oppretta et kommisariatskollegium og en kommisariatskommisjon. Etter at unionen med Sverige var inngått, blei det 30. november 1814 vedtatt ei ny departementsorganisering. I denne blei forsvarssaker lagt til 6. departement («Det militaire Departement»). Dette gjaldt krigsadministrasjonen, hæren, marinen og festningsverkene. Dessuten var fyr-, los- og merkevesenet plassert her.

Den 31. mars 1815 blei det oppretta et 7. departement. Hit blei marine og kystadministrasjon overført. Departementet fikk det daglige navn Marinedepartementet, mens 6. departement nå fikk betegnelsen Armédepartementet.

Fra 1. januar 1819 fikk Norge igjen ny departementsordning. Det blei da ikke lenger brukt nummerbetegnelser. Forsvarsstyrkene blei administrert av Departementet for landmilitæretaten og Departementet for sjømilitæretaten, men de gamle kortnavna var fortsatt i bruk. Fra 1. januar 1846 blei de offisielle navna Departementet for armeen og Departementet for marinen.

Den 1. september 1885 blei de to departementa slått sammen til Forsvarsdepartementet.

Kilder rediger