Marinedepartementet

tidligere norsk departement

Marinedepartementet i Norge ble opprettet 17. november 1818 og erstattet det tidligere 7. departement for sjømilitæretaten. Havne- og kanalvesenet, som tidligere hadde hørt inn under 5. departement, ble lagt inn under det nye departementet. Karantenevesenet hadde ikke hørt inn under noe departement tidligere, men ble nå lagt innunder Marinedepartementet.

Ved kongelig resolusjon 6. juni 1861 ble Marinedepartementet og Postdepartementet slått sammen til Marine- og postdepartementet, mens Karantenevesenet ble lagt inn under Indredepartementet.

1. september 1885 ble departementet slått sammen med Armédepartementet til Forsvarsdepartementet.

Statsråder rediger

Kilder rediger