Otto Blehrs første regjering

Norges regjering 1902–1903

Otto Blehrs første regjering var en ren Venstreregjering, og tiltrådte 21. april 1902.

Medlemmene i Otto Albert Blehrs første regjering

Regjeringen fratrådte 22. oktober 1903.

Navn Parti Fra Til
Statsminister
og sjef for Indredepartementet
(Fra 1.1.03 kalt Handelsdepartementet)  
Otto Blehr   V        
Norges statsminister i Stockholm   Ole Anton Qvam   V        
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Landbruksdepartementet   Wollert Konow (H)   V      9. juni 1903 [1]  
   Gunnar Knudsen   V   9. juni 1903     
Finansdepartementet   Elias Sunde   V      juni 1903  
   Gunnar Knudsen   V   juni 1903     
Revisjonsdepartementet   Wollert Konow (H)   V      9. juni 1903 [2]  
   Otto Blehr   V   9. juni 1903     
Kirkedepartementet   Vilhelm Andreas Wexelsen   V        
Forsvarsdepartementet   Georg Stang   V      9. juni 1903  
   Thomas Heftye   V   9. juni 1903     
Justisdepartementet   Søren Tobias Årstad   V        
Arbeidsdepartementet   Jørgen Løvland   V        
Statsrådsavdelingen i Stockholm   Sigurd Ibsen   V        
   Gunnar Knudsen   V      mars/juni 1903  
   Elias Sunde   V   juni 1903     


Referanser

rediger
  1. ^ Sykepermisjon fra 30. mars 1903 og til formell fratredelse 9. juni. Knudsen var konstituert i denne perioden.
  2. ^ Sykepermisjon fra 30. mars 1903 og til formell fratredelse 9. juni. Gunnar Knudsen var konstituert i denne perioden, hvoretter Blehr tok over.


Autoritetsdata