John Lyngs regjering

Norges regjering 28. august 1963–25. september 1963

John Lyngs regjering var en borgerlig koalisjonsregjering i Norge med Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre på ministerpostene. Regjeringen etterfulgte Einar Gerhardsens tredje regjering 28. august 1963, som måtte gå av på grunn av mistillitsforslag reist på grunn av ulykken i Kings Bay på Svalbard. John Lyngs regjering måtte gå av etter kort tid, da de sosialistiske partiene ikke stemte for Lyng-regjeringens tiltredelseserklæring, men kom med moterklæring som så ble vedtatt av stortingsflertallet. Regjeringen gikk av 25. september 1963 og ble etterfulgt av Einar Gerhardsens fjerde regjering.

Høyre-politikeren John Lyng var statsminister i en borgerlig koalisjonsregjering fra 28. august til 25. september 1963 etter at Einar Gerhardsens tredje regjering gikk på Kings Bay-saken. Bildet viser Lyng, med korslagte armer på statsministerens plass midt på fremste rad i Stortinget, under debatten før stortingsflertallet felte samlingsregjeringen hans og gjeninnsatte Gerhardsen. Nederst til venstre sitter Kåre Willoch, daværende handelsminister.

De mer langsiktige konsekvensene av denne regjeringsdannelsen var imidlertid at den borgerlige siden innen politikken viste at de var i stand til å danne regjering sammen, og dette var en medvirkende årsak til dannelsen av Borten-regjeringen to år senere.

Navn Parti Fra Til
Statsminister   John Lyng   H        
Utenriksminister   Erling Wikborg   KrF        
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Lønns- og prisdepartementet   Ole Myrvoll   V        
Justis- og politidepartementet   Petter Mørch Koren   KrF        
Sosialdepartementet   Kjell Bondevik   KrF        
Kirke- og undervisningsdepartementet   Olaf Kortner   V        
Kommunal- og arbeidsdepartementet   Bjarne Lyngstad   V        
Familie- og forbrukerdepartementet   Karen Grønn-Hagen   Sp        
Landbruksdepartementet   Hans Borgen   Sp        
Fiskeridepartementet   Onar Onarheim   H        
Samferdselsdepartementet   Lars Leiro   Sp        
Forsvarsdepartementet   Håkon Kyllingmark   H        
Industridepartementet   Kaare Meland   H        
Finans- og tolldepartementet   Dagfinn Vårvik   Sp        
Handels- og skipsfartsdepartementet   Kåre Willoch   H        


LitteraturRediger