Otto B. Halvorsens andre regjering

Norges regjering 6. mars 1923–23. mai 1923


Otto B. Halvorsens andre regjering ble utnevnt 6. mars 1923. Den var en samarbeidsregjering mellom Høyre og Frisinnede Venstre. Regjeringen ble oppløst ved Halvorsens død 23. mai 1923, og Christian Fredrik Michelet fungerte som statsminister fram til Abraham Berges regjering tiltrådte 30. mai.

Navn Parti Fra Til
Statsminister
Sjef for Justisdepartementet  
Otto B. Halvorsen   H        
Utenriksminister   Christian Fredrik Michelet   H        
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Finansdepartementet   Abraham Berge   FrV        
Landbruksdepartementet   Anders Venger   H        
Kirkedepartementet   Ivar B. Sælen   H        
Forsvarsdepartementet   Karl Wilhelm Wefring   FrV        
Sosialdepartementet   Odd Klingenberg   H        
Handelsdepartementet   Johan Henrik Rye Holmboe   FrV        
Arbeidsdepartementet   Cornelius Middelthon   H