Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

Norges regjering 1990–1996

Gro Harlem Brundtlands tredje regjering var en ren Arbeiderparti-regjering. Den satt fra 3. november 1990 til 25. oktober 1996.

Navn Parti Fra Til
Statsminister   Gro Harlem Brundtland   Ap        
Utenriksminister   Thorvald Stoltenberg   Ap      1. april 1993  
   Johan Jørgen Holst   Ap   2. april 1993   sin død den 13. januar 1994
Permittert fra 17. desember 1993  
   Bjørn Tore Godal   Ap   24. januar 1994     
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Finans- og tolldepartementet   Sigbjørn Johnsen   Ap        
Næringsdepartementet   Ole Knapp   Ap      3. september 1992  
   Finn Kristensen   Ap   4. september 1992   31. desember 1992  
Utenriksdepartementet (bistandssaker)   Grete Faremo   Ap      3. september 1992  
   Kari Nordheim-Larsen   Ap   4. september 1992     
Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker)   Eldrid Nordbø   Ap      14. november 1991  
   Bjørn Tore Godal   Ap   15. november 1991   23. januar 1994  
   Grete Knudsen   Ap   24. januar 1994     
Forsvarsdepartementet   Johan Jørgen Holst   Ap      1. april 1993  
   Jørgen Kosmo   Ap   2. april 1993     
Fiskeridepartementet   Oddrun Pettersen   Ap      3. september 1992  
   Jan Henry Olsen   Ap   4. september 1992     
Sosialdepartementet   Tove Veierød   Ap      3. september 1992  
   Werner Christie   Ap   4. september 1992   21. desember 1995  
Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker)   Grete Knudsen   Ap   4. september 1992   23. januar 1994  
   Hill-Marta Solberg   Ap   24. januar 1994     
Sosial- og helsedepartementet (helsesaker)   Gudmund Hernes   Ap   22. desember 1995     
Samferdselsdepartementet   Kjell Olav Opseth   Ap        
Kommunal- og arbeidsdepartementet   Kjell Borgen   Ap      3. september 1992  
   Gunnar Berge   Ap   4. september 1992     
Olje- og energidepartementet   Finn Kristensen   Ap      31. desember 1992  
Nærings- og energidepartementet   Finn Kristensen   Ap   1. januar 1993   6. oktober 1993  
   Jens Stoltenberg   Ap   7. oktober 1993     
Justis- og politidepartementet   Kari Gjesteby   Ap      3. september 1992  
   Grete Faremo   Ap   4. september 1992     
Arbeids- og administrasjonsdepartementet   Tove Strand Gerhardsen   Ap      3. september 1992  
   Oddny Aleksandersen   Ap   4. september 1992   31. desember 1992  
Administrasjonsdepartementet   Oddny Aleksandersen   Ap   1. januar 1993   6. oktober 1993  
   Nils Totland   Ap   7. oktober 1993     
Barne- og familiedepartementet   Matz Sandman   Ap      14. november 1991  
   Grete Berget   Ap   15. november 1991     
   Kari Nordheim-Larsen   Ap   (vikar) 24. desember 1993   4. april 1994  
Landbruksdepartementet   Gunhild Øyangen   Ap        
Miljøverndepartementet    Thorbjørn Berntsen   Ap        
Utdannings- og forskningsdepartementet   Gudmund Hernes   Ap      31. desember 1990  
Kirke- og kulturdepartementet    Åse Kleveland   Ap      31. desember 1990  
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet   Gudmund Hernes   Ap   1. januar 1991   21. desember 1995  
   Reidar Sandal   Ap   22. desember 1995     
Kulturdepartementet   Åse Kleveland   Ap   1. januar 1991     


KilderRediger