Bokklubbens Kulturbibliotek

(Omdirigert fra «Bokklubbens kulturbibliotek»)

Bokklubbens Kulturbibliotek er en bokserie med klassiske sakprosabøker som har som mål å omfatte de hundre mest sentrale «bøker som forandret verden». Serien har vært utgitt siden 1998 av De norske Bokklubbene. Utvalget ble foretatt av en jury bestående av 100 norske professorer.

Boka som ble regnet som tidens mest innflytelsesrike faglitterære verk var Charles Darwins Om artenes opprinnelse gjennom det naturlige utvalg fra 1859. Serien vil bli publisert med én og én bok.

nr Forfatter Boktittel / originaltittel Utgitt først Utgitt på norsk Originalspråk Innledning av...
Oversetter
Kategori ISBN og nettutgave
1 Darwin, CharlesCharles Darwin Om artenes opprinnelse gjennom det naturlige utvalg, eller De begunstigede rasenes bevarelse i kampen for tilværelsen
Orig: On the origin of species
1859 1889 Engelsk Dag O. Hessen
oversetter: Knut Johansen
Biologi bokhylla ISBN 82-525-3725-1
2 Nietzsche, FriedrichFriedrich Nietzsche Slik talte Zarathustra, Hinsides godt og ondt
Orig: Also Sprach Zarathustra
1883 1944 Tysk Nils Gilje
oversetter: Amund Hønningstad
Filosofi bokhylla ISBN 82-525-3727-8
3 Machiavelli, NiccolòNiccolò Machiavelli Fyrsten
Orig: Il principe
1532 1898 Italiensk Bjørn Qviller
oversetter: Jon Bingen
Statsvitenskap bokhylla ISBN 82-525-3728-6
4 Freud, SigmundSigmund Freud Drømmetydning
Orig: Die Traumdeutung
1899 1969 Tysk Finn Skårderud
oversetter: Trond Winje
Psykologi bokhylla ISBN 8252537294
5 Woolf, VirginiaVirginia Woolf Et eget rom
Orig: A room of one's own
1929 1976 Engelsk Janneken Øverland
oversetter: Daisy Schjelderup
Feminisme ; Engelsk litteratur bokhylla ISBN 8252537324
6 Aristoteles Den nikomakiske etikk
Orig: ēthiká Nikomácheia
Gresk oversetter: Øyvind Rabbås ; Anfinn Stigen bokhylla ISBN 82-525-3731-6
7 Næss, ArneArne Næss Økologi, samfunn og livsstil. Utkast til økosofi 1973 1973 Norsk Thomas Hylland Eriksen
Miljøvern ; Økofilosofi ; Filosofi bokhylla ISBN 82-525-3734-0
8 Gandhi, MahatmaMahatma Gandhi Vi er alle søsken
Orig: All men are brothers
1958 1963 Engelsk? Johan Galtung
oversetter: Olav Hr. Rue
Etikk ; Indisk filosofi ; Fred bokhylla ISBN 8252537359
9 Einstein, AlbertAlbert Einstein Relativitetsteorien: en populærfremstilling og Selvbiografiske notater
Orig: Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie: gemeinverständlich Autobiographisches
1968 Tysk Øyvind Grøn
oversetter: Brynjulf Valum og Øyvind Grøn
Fysikk ISBN 978-82-525-3740-6
10 Foucault, MichelMichel Foucault Galskapens historie
Orig: Folie et deraison: histoire de la folie à l'âge classique
1961 1973 Fransk Erling Sandmo
oversetter: Fredrik Engelstad og Erik Falkum
Psykiatri ; Filosofi ; Historie bokhylla ISBN 82-525-3741-3
11 Beauvoir, Simone deSimone de Beauvoir Det annet kjønn
Orig: Le deuxième sexe
1949 1970 Fransk Toril Moi
oversetter: Bente Christensen
Feminisme bokhylla ISBN 82-530-2165-8
12 Marx, KarlKarl Marx Det kommunistiske manifest 1848 Tysk Dag Østerberg
oversetter: Tom Rønnow mfl
13 Arendt, HannahHannah Arendt Eichmann i Jerusalem. En rapport om ondskapens banalitet
Orig: Eichmann in Jerusalem
1963 1965 Engelsk Bernt Hagtvet
oversetter: Johan Ludwig Mowinckel
Holocaust bokhylla ISBN 82-525-3736-7
14 Ukjent Kongespeilet
Orig: Konungs skuggsjá
1250c 1250c Norrønt Sverre Bagge
oversetter: Anton Wilhelm Brøgger
ISBN 82-525-3745-6
15 Hippokrates Om legekunsten -400c Gresk Trond Berg Eriksen
oversettelse: Eirik Welo
16 Kierkegaard, SørenSøren Kierkegaard Begrepet angst Dansk Thor Arvid Dyrerud
oversettelse: Knut Johansen
16 Kierkegaard, SørenSøren Kierkegaard Øyeblikket Dansk Marius Timmann Mjaaland
17 Unamuno, Miguel deMiguel de Unamuno Om den tragiske livsfølelse hos mennesker og folkeslag
Orig: Del sentimento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos
1912 Randi Lise Davenport ISBN 82-525-3747-2
18 Rousseau, Jean-JacquesJean-Jacques Rousseau Om samfunnspakten, eller statens grunnsetninger
Orig: Du contrat social
1762 1958 Fransk Ellen Marie Krefting
oversetter: Haakon Hofgaard Halvorsen
Filosofi ISBN 82-525-3748-0
19 Weber, MaxMax Weber Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd
Orig: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus
1904 1995 Tysk Nils Rune Langeland
oversettelse: Sverre Dahl
bokhylla
20 Luther, MartinMartin Luther Lille og store katekisme 1529 Tysk Inge Lønning
oversettelse: Sigurd Hjelde
21 Said, Edward W.Edward W. Said Orientalismen: vestlige oppfatninger av Orienten
Orig: Orientalism
1978 1994 Engelsk Berit Thorbjørnsrud
oversetter: Anne Aabakken
ISBN 82-02-23553-7
22 Hawking, StephenStephen Hawking Univers uten grenser
Orig: Brief history of time
1988 1988 Engelsk Henning Knutsen
oversetter: Finn B. Larsen
Fysikk ; Astronomi bokhylla ISBN 82-02-14061-7
23 Schweitzer, AlbertAlbert Schweitzer Ærefrykt for livet
Orig: Ehrfurcht vor dem Leben
Tysk Jan Helge Solbakk
24 Camus, AlbertAlbert Camus Myten om Sisyfos: essay om det absurde
Orig: Le mythe de Sisyphe
1942 1953 Fransk Bernt Vestre
oversetter: Bernt Vestre
Filosofi ; Eksistensialisme bokhylla ISBN 82-525-3750-2
25 Fanon, FrantzFrantz Fanon Jordens fordømte
Orig: Les damnés de la terre
1961 1967 Fransk Helge Rønning
oversetter: Axel Amlie
Kolonialisme bokhylla ISBN 82-525-3751-0
26 Bourdieu, PierrePierre Bourdieu Distinksjonen en sosiologisk kritikk av dømmekraften
Orig: La distinction. Critique social de jugement
1979 Fransk Kjetil Jakobsen
oversetter: Annick Prieur
Sosiologi bokhylla ISBN 82-525-3754-5
27 Spinoza, Baruch deBaruch de Spinoza Etikk Latin Ragnar Hertzberg Næss
28 Barthes, RolandRoland Barthes Mytologier
Orig: Mythologies
1975 Fransk Mari Lending (innledning)
oversetter: Einar Eggen
Kultursosiologi ; Myter bokhylla ISBN 82-525-3755-3
29 Buber, MartinMartin Buber Jeg og du
Orig: Ich und Du
1923 1967 Tysk Terje G. Simonsen
oversetter: Hedvig Wergeland
Jødisk religon bokhylla ISBN 82-525-3753-7
30 Wollstonecraft, MaryMary Wollstonecraft Forsvar for kvinnenes rettigheter
Orig: A Vindication for the Rights of Women
1790 Engelsk Linda Maria Rustad
oversettelse: Toril Hansen
31 Wittgenstein, LudwigLudwig Wittgenstein Filosofiske undersøkelser
Orig: Philosophische Untersuchungen
1953 1967 Tysk Knut Olav Åmås
oversetter: Mikkel B. Tin
Filosofi ; Språkfilosofi bokhylla ISBN 82-525-5189-0
32 Paulo Freire De undertryktes pedagogikk
Orig: Pedagogia do oprimido
1968 1974 Portugisisk Odd Are Berkaak
oversettelse: Sissel Lie
bokhylla
33 Friedan, BettyBetty Friedan Myten om kvinnen
Orig: The feminine mystique
1963 1967 Fransk Gro Hagemann
oversetter: Aksel Bull Njå
Feminisme ISBN 82-525-3752-9
34 Lévi-Strauss, ClaudeClaude Lévi-Strauss Tropisk elegi
Orig: Tristes tropiques
1955 1973 Fransk Anders Johansen
oversetter: Alv Alver
Antropologi ; Selvbiografi bokhylla ISBN 82-525-5190-4
35 Eliade, MirceaMircea Eliade Det hellige og det profane
Orig: Das Heilige und das Profane
1957 Tysk Einar Thomassen
oversetter: Trond Berg Eriksen, Øyunn Hestetun og Einar Thomassen
ISBN 82-525-3733-2
36 Cicero Om pliktene
Orig: De officiis
-44 Latin Egil Kraggerud
oversetter: Henning Mørland
Moralfilosofi ; Klassisk litteratur ISBN 82-525-5200-5
37 Postman, NeilNeil Postman Vi morer oss til døde
Orig: Amusing ourselves to death
1985 1987 Engelsk Jan Inge Sørbø
oversetter: Kari Risvik og Kjell Risvik
Medievitenskap ? ISBN 82-525-5201-3
38 Mill, John StuartJohn Stuart Mill Kvinnenes undertrykkelse Engelsk Elin Svenneby
oversettelse: Kai Swensen
Feminisme
39 Schiller, FriedrichFriedrich Schiller Om menneskets estetiske oppdragelse
Orig: Über die ästhetische Erziehung des Menschen
1795 1969 Tysk Kristin Gjesdal
oversettelse: Sverre Dahl
bokhylla
40 Herodot Historie
Orig: Historiae
-478 1960 Gresk Øivind Andersen
oversetter: Henning Mørland
Historie bokhylla ISBN 82-525-5205-6
41 Zapffe, Peter WesselPeter Wessel Zapffe Om det tragiske Norsk Dag O. Hessen bokhylla
42 Habermas, JürgenJürgen Habermas Borgerlig offentlighet: dens fremvekst og forfall: en undersøkelse omkring et avdet borgerlige samfunns grunnbegreper
Orig: Strukturwandel der Öffentlichkeit
1962 1971 Tysk Helge Høibraaten
oversetter: Elling Schwabe-Hansen, Helge Høibraaten og Jon Øien
Sosiologi ; Historie ; Medievitenskap bokhylla ISBN 82-525-5208-0
43 Schnitler, Carl W.Carl W. Schnitler Slegten fra 1814 1911 1911 Norsk Gunnar Danbolt
Kunsthistorie bokhylla ISBN 82-525-4591-2
44 Marcuse, HerbertHerbert Marcuse Det endimensjonale menneske: studier i det avanserte industrielle samfunns ideologi
Orig: One-dimensional man : studies in the ideology of advanced industrial society
1964 1968 Engelsk Thomas Krogh
oversetter: Thomas Krogh og Hans Petter Aastorp
ISBN 82-525-4658-7
45 Kollontaj, AleksandraAleksandra Kollontaj Revolusjon og kjærlighet 1911-1926 1977 Russisk? Yngvild Sørbye
oversetter: Ragnfrid Stokke
Feminisme ; Marxisme ISBN 82-525-5326-5
46 Kant, ImmanuelImmanuel Kant Kritikk av den rene fornuft
Orig: Kritik der reinen Vernunft
Tysk Camilla Serck-Hanssen
47 Canetti, EliasElias Canetti Masse og makt
Orig: Masse und Macht
1960 1995 Tysk Trond Berg Eriksen
oversetter: Niels Magnus Bugge
Sosialantropologi bokhylla ISBN 82-525-6059-8
48 Thomas Aquinas Teologisk håndbok Latin Nils Heyerdahl
oversetter: Nils Heyerdahl
Teologi ; Katolisisme ISBN 978-82-525-6100-5
49 Bauman, ZygmuntZygmunt Bauman Moderniteten og Holocaust
Orig: Modernity and the Holocaust
1997 Øystein Nilsen
oversetter: Mette Nygård
Holocaust ISBN 978-82-525-6261-3
50 Adorno, TheodorTheodor Adorno Minima moralia
Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben
1951 Tysk Arild Linneberg (innledning og oversetting)
51 Sundt, EilertEilert Sundt Sædeligheds-Tilstanden i Norge Dansk Bodil Stenseth bokhylla Arkivert 12. mars 2012 hos Wayback Machine. ISBN
52 Bergson, HenriHenri Bergson De to kilder for moral og religion
Orig: Les deux sources de la morale et de la religion
1967 Fransk Aasmund Brynildsen
oversetter: Aasmund Brynildsen
Etikk ; Religion ISBN 978-82-525-6324-5
53 Lasch, ChristopherChristopher Lasch Den narsissistiske kultur
Orig: The culture of narcissism
1979 1982 Engelsk Nils Johan Lavik
oversetter: Trond Berg Eriksen
Sosialpsykologi ISBN 978-82-525-6390-0
54 Durkheim, ÉmileÉmile Durkheim Selvmordet: en sosiologisk undersøkelse
Orig: Le suicide
1897 1978 Fransk Willy Guneriussen
oversetter: Halvor Roll
Sosiologi bokhylla ISBN 978-82-525-6297-2
55 Platon Symposion Gresk Vigdis Songe-Møller
oversettelse: Egil A. Wyller
56 Hegel, Georg Wilhelm FriedrichGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Åndens fenomenologi
Orig: Phänomenologie des Geistes
Tysk Dag Østerberg bokhylla
57 Schopenhauer, ArthurArthur Schopenhauer Verden som vilje og forestilling
Orig: Die Welt als Wille und Vorstellung
Tysk Sverre Søgedal
oversettelse: Helge Salemonsen
bokhylla
58 Pascal, BlaiseBlaise Pascal Tanker Fransk? Hall Bjørnstad (innledning og oversettelse)
59 Heidegger, MartinMartin Heidegger Væren og tid
Orig: Sein und Zeit
1927 Tysk Lars Holm-Hansen
oversetter: Lars Holm-Hansen
Filosofi bokhylla ISBN 978-82-525-6454-9
60 Burke, EdmundEdmund Burke Betraktninger over revolusjonen i Frankrike
Orig: Reflections on the revolution in France
1790 Engelsk Raino Malnes
oversetter: Erik Ringen
ISBN 978-82-525-5210-2
61 Kuhn, ThomasThomas Kuhn Vitenskapelige revolusjoners struktur
Orig: The structure of scientific revolutions
1962 1996 Engelsk Rune Nydal
oversetter: Lars Holm-Hansen
Vitenskapsfilosofi bokhylla ISBN 978-82-525-6705-2
62 Lévinas, EmmanuelEmmanuel Lévinas Den annens humanisme Fransk Asbjørn Aarnes (innledning og oversettelse)
63 Marx, KarlKarl Marx Kapitalen 1848-1894 Tysk Dag Østerberg
oversetter: Tom Rønnow mfl
64 Augustin Bekjennelser
Orig: Confessiones
398 1881 Latin Oddmund Hjelde
oversetter: Oddmund Hjelde
Teologi ; Selvbiografi bokhylla ISBN 978-82-525-6786-1
65 Snow, C.P.C.P. Snow De to kulturer Engelsk Vidar Enebakk
oversetter: Edvard Stang
66 Cassirer, ErnstErnst Cassirer Kulturvitenskapenes logikk: fem studier
Orig: Zur Logik der Kulturwissenschaften
1994 Tysk Dag Østerberg
oversetter: Åsmund Birkeland og Dag Østerberg
Humaniora ; Kulturteori ISBN 978-82-525-7025-0
67 Aristoteles Om diktekunsten
Orig: Poetica
Gresk Trond Berg Eriksen
oversetter: Øyvind Rabbås ; Arnfinn Stigen
bokhylla
68 Wright, Georg Henrik vonGeorg Henrik von Wright Vitenskapen og fornuften: forsøk på en orientering
Orig: Vetenskapen och förnuftet
1990 1991 Svensk Birger Kolsrud Jåsund
oversetter: Unn Falkeid
bokhylla ISBN 978-82-525-6841-7
69 Galilei, GalileoGalileo Galilei Dialog om de to verdenssystemene Latin? Atle Næss
oversettelse: Kristian Østberg
70 Montaigne, Michel deMichel de Montaigne Essays 1580t Fransk Kirsti Sellevold
oversettelse: Beate Vibe
bokhylla
73 Platon Faidros Gresk Egil A. Wyller (innledning og oversettelse)
74 Hume, DavidDavid Hume En avhandling om den menneskelige natur Engelsk Petter Nafstad
oversettere: Magne Malmanger, Erik Ringen, Bernt Vestre
75 Freud, SigmundSigmund Freud Innføring i psykoanalyse 1917 Tysk Per Roar Anthi
oversetter: Kristian Schjelderup
Psykologi bokhylla ISBN 8252537294
76 Snorre Sturlason Olav den helliges saga
Orig: Ólafs Saga Helga
1220t Norrønt Gro Steinsland
oversettelse: Didrik Arup Seip, Anne Holtsmark
bokhylla
77 Erasmus Roterodamus Dårskapens lovtale
Orig: Laus stultitiae
1509 1981 Latin? Jon Haarberg
oversetter: Trygve Sparre
[ bokhylla] ISBN 978-82-525-7483-8
78 Gadamer, Hans-GeorgHans-Georg Gadamer Sannhet og metode: grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk
Orig: Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik
1960 2010 Tysk Espen Schaanning
oversetter: Lars Holm-Hansen
Filosofi ; Hermeneutikk ISBN 978-82-525-7484-5
79 Mill, John StuartJohn Stuart Mill Om friheten Engelsk Pål Foss (innledning og oversetting)
80 Tocqueville, Alexis deAlexis de Tocqueville Om demokratiet i Amerika
Orig: De la démocratie en Amérique
Fransk Kåre D. Tønnesson
oversettelse: Birgit Tønnesson
bokhylla
81 Sontag, SusanSusan Sontag Essays og Sykdom som metafor Engelsk Knut Stene Johannesen
oversettelse: Grethe Schøning
82 Lorenz, KonradKonrad Lorenz Den såkalte ondskap: om aggresjon hos mennesker og dyr
Orig: Das sogenannte Böse
1963 Tysk Dag O. Hessen
oversetter: Brynjulf Valum
ISBN 978-82-525-7671-9
83 Bohr, NielsNiels Bohr Atomteori og naturbeskrivelse: berømte foredrag om atomfysikkens konsekvenser for den menneskelige erkjennelse 1969 Ragnar Fjelland
oversetter: Hedvig Wergeland
Fysikk ISBN 978-82-525-7673-3
84 Konfutse Samtaler
Orig: Lún Yǔ 论语
-500 1988 Kinesisk Ole Bjørn Rongen
oversetter: Ole Bjørn Rongen
Moralfilosofi ; Kinesisk filosofi ISBN 978-82-525-7742-6
85 Descartes, RenéRené Descartes Meditasjoner over filosofiens grunnlag
Orig: Meditationes deprima philosophia
1647 1894 Fransk Asbjørn Aarnes
oversetter: Asbjørn Aarnes
Filosofi ISBN 978-82-525-7783-9
86 Horkheimer, MaxMax Horkheimer 1895-1973 og Theodor W. Adorno 1903-1969 Opplysningens dialektikk: filosofiske fragmenter
Orig: Dialektik der Aufklärung
1944 2011 Tysk Espen Hammer
oversetter: Lars Petter Storm Torjussen
Filosofi ISBN 978-82-525-7839-3
87 Linné, Carl vonCarl von Linné Den svenske flora
Orig: Flora Svecica
1755 Latin Per M. Jørgensen
Botanikk ISBN 978-82-525-7856-0
88 Keynes, John MaynardJohn Maynard Keynes Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger
Orig: The general theory of employment, interest and money
1936 2011 Engelsk Roman Linneberg Eliassen
oversetter: Roman Linneberg Eliassen
Samfunnsøkonomi ISBN 978-82-525-7892-8
89 Smith, AdamAdam Smith Nasjonenes velstand Engelsk Jon Øyvind Eriksen
oversettelse: Åshild Sonstad
91 Ibn Khaldūn Muqaddimah en innføring i den arabiske historie Arabisk Magid Al-Araki (innledning og oversetting)
93 Holberg, LudvigLudvig Holberg Essays Dansk bokhylla
94 Merleau-Ponty, MauriceMaurice Merleau-Ponty Kroppens fenomenologi
Orig: Le corps
1994 Fransk Dag Østerberg
oversetter: Bjørn Nake
95 Hobbes, ThomasThomas Hobbes Leviathan
Orig: Leviathan, or The matter, forme and power of a common wealth ecclesiasticall and civil
1651 2015 Engelsk Olav Lausund
oversetter: Cristiana Sandhaug og Olav Lausund
Statsvitenskap
96 Friedell, EgonEgon Friedell Vår tids kulturhistorie
Orig: Kulturgeschichte der Neuzeit
1927–32 1933-34 Tysk Jan-Erik Ebbestad Hansen

oversettelse: Niels J. Mürer (1959) (språket er lett modernisert og revidert for denne utgaven)

Historie
99 Popper, KarlKarl Popper Det åpne samfunn og dets fiender Engelsk
100 Sontag, SusanSusan Sontag Aids og dens metaforer
Orig: Aids and its metaphors
Engelsk
oversettelse: Inger Gjelsvik
101 Bateson, GregoryGregory Bateson Ånd og natur en nødvendig enhet Engelsk
102 Benjamin, WalterWalter Benjamin Skrifter i utvalg I & II Tysk oversettelse: Arild Linneberg med flere
innledning av Arild Linneberg og Janne Sund
103 Sartre, Jean-PaulJean-Paul Sartre Væren og intet Orig: L'être et le néant - essai d'ontologie phénoménologique 1943 Fransk Sune Liisberg (etterord)
oversetter: Mogens Chrom Jacobsen (dansk)
bokhylla ISBN
Bakhtín, MichaílMichaíl Bakhtín Rabelais og latterens historie Russisk planlagt, men aldri utgitt
Gould, Stephen JayStephen Jay Gould Misvisende målinger av mennesket
Orig: The Mismeasure of Man
Engelsk Evolusjon ; Psykologi planlagt, men aldri utgitt

Juryen som valgte ut lista

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata